Acceder al contenido principal

Alta Nova Entidade/Empresa TIC

Recomendámoslle consulte o Manual de Instrucións do MapaTIC.gal antes de cumprimentar o formulario de rexistro
Os campos marcados con * son obrigatorios
Seleccionar perfil
*
*
*
*
* * * logotipo entidade/empresa
* Utilize un arquivo de imaxe válido (JPG,JPEG,GIF,PNG,BMP). Tamaño máximo permitido 1MB. * Resolución recomendada para o logo 135x65px. Con outra resolución a imaxe poderíase visualizar distorsionada.
* Para considerarse válido o rexistro, é preciso que o provedor teña o Enderezo Social ou polo menos unha Sede en Galicia Enderezo Social - Sedes/oficiñas
* *
* * *
Exemplo (42.894784) Exemplo (-8.533609)
Outras Sedes/oficiñas: [+] Engadir    [-] Quitar
*
*
Sector de actividade ao que pertence: *
Cargando
*
* Manteña presionada a tecla <Ctrl> para seleccionar varias opcións
*
Persoa de contacto Comercial * * * *
*
*
*
Facturación último ano:
Seleccione a/s asociación/s á/s que pertence* Se pertence a varias asociacións, utilice ( , ) como elemento separador. Ex:Asociación1,Asociación2
* Recoméndase introducir palabras claves que indentifiquen as áreas ou tecnoloxías na que se considera experto, Ejemplo: Java, Realidade Virtual, Oracle, RFID Galego Castelán
Ten código ou documentación publicada con Licenzas Libres?: *
Proxectos Libres
* Ex: 01/02/1970 * * * *
Outras Licenzas Libres: [+] Engadir    [-] Quitar
*
Ingrese o texto que se mostra na seguinte imaxe:
*
= imaxe captcha imaxe refrescado
Verificando...