Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Consultaría TIC e desenvolvemento de aplicacións web.

Rúa Xílgaro, 1, Carballo (A Coruña)
Tlfn: 981757815

[{"razon_social":"Abertal Networks, SL","enderezo_social":"R\u00faa X\u00edlgaro, 1","localidade":"Carballo","telefono":"981757815","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"Abertal Networks, SL"},{"razon_social":"Abertal Networks, SL","enderezo_social":"R\u00faa Vista Alegre, 143 Baixo dereita","localidade":"Santiago de Compostela","telefono":"981757815","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"Abertal Networks, SL"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Carballo
  • Santiago de Compostela

Solución(s) TIC

La factoría de webs

CMS modulable e personalizable orientado á presencia en Internet de todo tipo de empresas.

Ningún hotel sin web

CMS modulable e personalizable orientado á presencia en Internet de empresas do sector turístico.

Plataforma e-Commerce Multimedia

Plataforma multimedia de comercio electrónico con pasarela multipago.

Abertool City

MS modulable e personalizable orientado á presencia en Internet de Concellos.

Aberbom

sistema de xestión de partes de intervención para Parques de Bombeiros

Impac-Tic

As sesións formativas de Impac-Tic ofrece aos empresarios as ferramentas necesarias para que optimicen os recursos de comunicación e melloren a súa promoción e comercialización a través de internet. Preténdese dar solucións ao que actualmente máis preocupa aos propietarios de negocios: como vender en internet? estouno facendo ben?

PlenumTV

Sistema que permite aos concellos retransmitir os seus plenos en directo mediante streaming a través da rede.

Punto de información turística autónomo

Se o que precisas é contar cun punto de información que non precise persoal e no que o visitante non estea a intemperie, nós introducimos un punto de información audiovisual, cun deseño moderno e autónomo instalado nun contedor de barco.
Reciclar un contedor ten a vantaxe de que a súa movilidade e traslado é moi sinxelo, tan só se precisa contar cunha toma de electricidade ou incluso montar un sistema de enerxía solar.

Sistema de xestión de puntos limpos

Ferramenta que permite o control e xestión de puntos limpos de xeito informatizado, a través dunha interface áxil e sinxela.

Sistema de FAQ 2.0

Esta ferramenta combina a funcionalidade xeral dun apartado xenérico de preguntas frecuentes, no que se xeran preguntas e respostas sobre un tema en particular, coa interactividade e participación do usuario na plataforma.

Phottic

As fotografías conteñen información que só coñecen as persoas que teñen ou tiveron relación coas mesmas, por iso cada día que pasa son moitos os anacos da historia que se perden. Phottic pon en marcha proxectos locais para a recuperación do Patrimonio Fotográfico onde a poboación ofrece as súas imaxes e o seu coñecemento para que sexa envorcado a internet usando unha nova comunidade virtual.