Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Desenvolvemento de software de xestión empresarial: ERPs, CRMs, BPMs, BSCs, DMSs Software de xestión de sistemas normalizados de calidade, medio ambiente, prevención de riscos laborais, seguridade da información, seguridade alimentaria, continuidade de negocio, responsabilidade social corporativa. Software de xestión de proxectos Software de xestión de producción Software de xestión de entidades de formación Software de xestión de consellos reguladores Software de xestión de laboratorios Software de xestión de empresas de construcción Software de xestión de empresas de distribución Software de xestión de empresas alimentarias Software de xestión de empresas de metal mecanica

Pza. Fernando Conde Montero Ríos, 9, Vigo (Pontevedra)
Tlfn: 986120144

[{"razon_social":"Sinapsys Business Solutions, S.L.","enderezo_social":"Pza. Fernando Conde Montero R\u00edos, 9","localidade":"Vigo","telefono":"986120144","latitud":"42.2367","longitud":"-8.71887","nome_entidade":"Sinapsys Business Solutions, S.L."}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Vigo

Solución(s) TIC

Bemus

Software para a xestión dos sistemas de calidade, medio ambiente e prevención de conformidade ás nórmas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO TS 16949, ISO 17025 e ISO 22000