Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Software para empresas. Sistemas ERP para pymes e autónomos. Programas de Gestión Comercial

Avda. Florida, 30 baixo, Vigo (Pontevedra)
Tlfn: 986204750

[{"razon_social":"Adigal, S.L.","enderezo_social":"Avda. Florida, 30 baixo","localidade":"Vigo","telefono":"986204750","latitud":"42.218","longitud":"-8.737","nome_entidade":"Adigal"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Vigo

Solución(s) TIC

Adixeswin

Xestión Comercial Integrada: aplicación multifuncional, aplicabel a distintos sectores: fabricantes, distribudores, comercializadores, empresas de servicios, etc. Módulos específicos para cada actividade. Aplicación de Contabilidade, enlazada

Aditexwin

Xestión Comercial Integrada específica para empresas fabricantes do textil:

  • Realización de mostrarios, captura de pedidos, procesos de fabricación, facturación, carteira de cobros e contabilidade.
  • Módulos específicos para Noivas e Nenos

Adiobras

Aplicación para a realización de Presupostos, Control e Seguimento de obras.

Aditallerwin

Xestión Integrada para talleres mecánicos. Realización de Ordenes de Traballo, control de operarios, seguimento de procesos, presupostos, facturación, cobros e contabilidade.

AdiTPV

Aplicación Terminal Punto de Venda, para todo tipo de establecementos. Mödulos específicos para Panaderías-Pastelerias e Restaurantes con funcionalidade táctil. Control de existencias, producción, etiquetaxe, venda e caixa. Centralización de tendas e conexión on-line (tempo real)

adiXESwin

Software de gestión comercial: facturación, cobros, compras, presupuestos, pedidos, distribución, inventarios, stock almacén, trazabilidad. Módulos por actividad y sector. Factura electrónica y remesas SEPA