Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Empresa de servizos informaticos. Con ámbito de actuación na provincia de Pontevedra. Deseño e mantemeto web, consultoría informática, telecomunicacións ( proxectos TIC), redes, outsourcing de servizos,...

R./ Rosalía de Castro 2A-3B, Arcade - Soutomaior (Pontevedra)
Tlfn: 986670219

[{"razon_social":"LY Servicios Inform\u00e1ticos","enderezo_social":"R.\/ Rosal\u00eda de Castro 2A-3B","localidade":"Arcade - Soutomaior","telefono":"986670219","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"LYC Servicios Inform\u00e1ticos"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Arcade - Soutomaior

Solución(s) TIC

Xestor de contidos

Xestor de contidos propio. PHP _ MySQL

MYSQL PHP

Deseño web a medida