Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Adeq Systems desenrola aplicacións informáticas para xestión de empresas de fabricación, aplicacións de control de presencia, control de producción, xestión de recursos humanos, ERP e software a medida. Tamén proporciona servicios de consultoría, asesoramento informático e mantemento, aprovisionamento e instalación de sistemas informáticos.

Avda. de Madrid, 62 - Baixo, Oficina 2, Vigo (Pontevedra)
Tlfn: 647851509

[{"razon_social":"Infogric, S.L.","enderezo_social":"Avda. de Madrid, 62 - Baixo, Oficina 2","localidade":"Vigo","telefono":"647851509","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"Adeq Systems"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Vigo

Solución(s) TIC

PRAX by Adeq

Herramienta de gestión para empresas de fabricación bajo pedido.