Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Diseño, Fabricación e Distribución de Dispositivos de Electrónica de Consumo e Fogar Conectado

Avda. Fernando Casas Novoa, 37 Bloque 2, Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlfn: 981553233

[{"razon_social":"Blusens Technology, S.L.U.","enderezo_social":"Avda. Fernando Casas Novoa, 37 Bloque 2","localidade":"Santiago de Compostela","telefono":"981553233","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"Blusens Technology"},{"razon_social":"Blusens Technology, S.L.U.","enderezo_social":"Avda. Fernando Casas Novoa, 37 Bloque 2","localidade":"Santiago de Compostela","telefono":"981553233","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"Blusens Technology"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Santiago de Compostela
  • Santiago de Compostela

Solución(s) TIC

Blusens Web:TV

Dispositivo de fogar conectado capaz de consumir contidos de alta definición dende calquer fonte (dispositivos usb externos, streaming rede local, streaming ott), navegador web e sintonizador tdt de alta definición.

Blusens LED TV

TV con tdt de alta definición.

Blusens Modem PLC

Modem PLC con tecnoloxía de última xeneración de Gigle, capaz de soportar un tráfico interno de 1 gigabit, creando una rede local dentro do fogar, sin necesidade de cableados especiais. A rede xenérase aproveitano a rede eléctrica do edificio.

WEBTV

Permite realizar instalación de sinalización dixital en comercios, aeroportos, organismos oficiais para mostrar a través duna TV contidos de audio e video dinámicos.