Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Provisión de todo tipo de servizos telemáticos. Desenvollvemento de e-aplicacións para diferentes tipos de plataformas: web, móbil, TV. Deseño de solucións de integración e interoperabilidade entre sistemas heteroxénos

EE Telecomunicacion, Vigo (Pontevedra)
Tlfn: 986811962

[{"razon_social":"Universidade de Vigo","enderezo_social":"EE Telecomunicacion","localidade":"Vigo","telefono":"986811962","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"Grupo Enxe\u00f1er\u00eda de Sistemas Telem\u00e1ticos"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Vigo

Solución(s) TIC

Consultoría solucións TIC

Consultoría para o desenvolvemento integral de solucións TIC aplicadas a diferentes sectores productivos e de servizos.

Plataforma de Teleformación

Plataforma e-learning conforme a estándares

Plataforma de servizos interactivos TV

Plataforma para o desenvolvemento de servizos interactivos para TV sobre Home Theatre PC