Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Formación e Desenvolvemento Rural e Tecnolóxico

Ponte de San Lázaro 11A. 1ºD, Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlfn: 981554150

[{"razon_social":"Federaci\u00f3n EFA Galicia","enderezo_social":"Ponte de San L\u00e1zaro 11A. 1\u00baD","localidade":"Santiago de Compostela","telefono":"981554150","latitud":"42.8867","longitud":"-8.50963","nome_entidade":"Federaci\u00f3n EFA Galicia"},{"razon_social":"Federaci\u00f3n EFA Galicia","enderezo_social":"Feiranova s\/n","localidade":"Coristanco","telefono":"981554150","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"Federaci\u00f3n EFA Galicia"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
 • Santiago de Compostela
 • Coristanco

Solución(s) TIC

AinfoVac

AinfoVac preséntase como unha aplicación ERP especificamente deseñada para o sector agrogandeiro. O seu deseño permite xestionar unha explotación agrogandeira en todos os seus procesos produtivos.

Módulos:

 • Facturación: Permite un control total sobre compras, vendas, stocks, prezos medios, evolución de prezos, cantidades, etc.
 • Gandeiría: Rexistro dos animais, xestión de incidencias, Alimentación, Racionamento, Control xenético, acoplamento, etc.
 • Cultivos: Control de cultivos, custos, producións, etc
 • Custos Fixos: Amortizacións, Cálculo custo maquinaria, Man de Obra, etc.
 • Informes: Índices de rendemento, Conta de resultados, compras, vendas, incidencias, etc.
 • Versión móbil Android

Características principais:

 • Sistemas Operativos Linux
 • Multiempresa
 • Licencia: GNU/GPL
 • Prezo: Gratuíta

AinfoHor

AinfoHor defínese como un software ERP de Xestión de Empresas Hortofrutícolas en mobilidade. Entre as características ou obxetivos principais destacan os seguintes:

 • Caderno de Campo: Permite a recollida e procesado de toda a información necesaria para o caderno de campo (parcelas, fitosanitarios, fertilización...)
 • Xestión Económica: Rexistro de tempos por tarefas e gastos inputs, coa finalidade de acadar un custo por unidade producida/vendida.
 • Xestión Comercial: Coa introducción das etiquetas Qr permite ao consumidor identificar o produto respecto ao produtor. Así mesmo, permítelle obter unha garantía de calidade ao permitirlle acceder aos datos de produción do mesmo (cultivo, fertilizantes empregados, fitosanitarios, data recollida...)
 • Trazabilidade: A recompilación de toda a información nun só lugar permite acceder a toda a trazabilidade dun produto dende o seu cultivo ata o posto de venda

AinfoHor está deseñado para dispositivos Android, sendo gratuíto tanto para produtores comao para consumidores.

Está dispoñible para a súa descarga no Google Play.

XeSad

XeSad defínese como un software de xestión de empresas de servizos a domicilio. A modo de resumo, permitiranos rexistrar os traballos ou servizos a realizar con cada cliente (mantendo unha axenda de traballo ordeada) así como realizar a facturación directamente.

 • Clientes: Rexistro de clientes e ubicación xeográfica para o seu uso en google maps
 • Traballadores e Perfis: Rexistro dos traballadores da empresa vinculado aos perfís de traballo dos mesmos
 • Produtos/Sevizos: Rexitro dos servizos ou productos ofertados
 • Programación: Rexistro dos servizos a realizar segundo o día e a hora escollidos
 • Facturación: Realización das facturas asociadas e o seu envío directo ao cliente
 • Sincronización: Sincronización entre varios dispositivos (empresa --> traballador-->empresa)

 

GAA (Xestión Apícola)

Aplicación destinada a xestionar explotacións apícolas.

 • Rexistro de apiarios e colmeas
 • Identificación de colmeas por códigos de barras ou códigos qr
 • Rexistro de incidencias (tratamentos, revisónes, etc)
 • Control Produción e custos
 • Fotografías