Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Desarrollo de software a medida para cualquier tipo de plataforma y dispositivo

Lepanto, 1 4ºD, Vigo (Pontevedra)
Tlfn: 986447247

[{"razon_social":"Ayco Internet, S.L.","enderezo_social":"Lepanto, 1 4\u00baD","localidade":"Vigo","telefono":"986447247","latitud":"42.2347","longitud":"-8.71644","nome_entidade":"Ayco Internet"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Vigo

Solución(s) TIC

ImaxBee

Ferramenta colgada na nube que permite a xestión de proxectos para un mellor control de persoal e de gastos. Pódese engadir a cada proxecto documentación, tarefas, incidencias, citas, persoas de contacto, etc.

É unha ferramenta que permite o control de estado de proxecto en todo momento.

Tamén se poden controlar os gastos e as horas invertidas nel, pois leva incorporado a xestión de partes de traballo diario para o persoal da empresa. Este sistema non precisa de instalación e ten un custo moi inferior a outras ferramentas semellantes. Outro módulo da ferramenta é a axenda, que en caso de uso de dispositivos móbiles, permite a sincronización das axendas dos usuarios

BlackPen

La tecnología de bolígrafo digital que emplea el BlackPen de Ayco permite transmitir todo lo que se escribe sobre un papel a tu sistema informático en tiempo real. Esta herramienta replica el documento manuscrito original y los datos o acciones que hayas querido que se inicien al cubrir la hoja de papel.

Ayco MDM

WWW.AYCO.NET AYCO MDM 

AYCO MDM, Mobile Device Management,  é unha plataforma  que permite a xestión  e control de parques de dispositivos móbiles.

As principais vantaxes:

  • Control do consumo
  • Control do roaming por diferentes parámetros: consumo, aplicacións, países, operadores…
  • E, sobre todo, capacidade de personalización para clientes concretos

A continuación decríbense algúns dos módulos que ten integrado:

  Control da xornada

Agora é posible establecer un determinado horario durante o cal se aplican as restriccións definidas no panel de control a nivel de aplicacións. Fóra deste horario non se leva a cabo ningún tipo de restricción no uso de aplicacións no terminal.

  Informe de despregue de aplicacións

Incluíuse un informe a nivel de política que permite realizar seguimento do estado dos despregues de aplicacións vinculados á política.

API Integración

Facilita unha interfaz de comunicación para aplicacións de terceiros de maneira que aplicacións establecidas como prohibidas no terminal podan ser invocadas por estas a través de chamadas seguras ao MDM (Android versión 5 ou superior).

Web Services de mensaxería

Facilitan un mecanismo para que as aplicacións de terceiros poidan aproveitarse da plataforma de mensaxería xa implementada no MDM, desta forma pódense facer chegar mensaxes a estas aplicacións a través do MDM.

Chamada anónima

Habilitouse a opción de establecer nos dispositivos as súas chamadas como anónimas.

    Captura de analítica de aplicacións

Permitirá nunha próxima revisión do panel mostrar información asociada ao tempo empregado no uso de cada aplicación (Android versión 5 ou superior).

  Melloras e corrección de erros.

Para calquera comunicación, dúbida ou incidencia relacionada con este servizo podedes poñervos en contacto con nos a través de calquera dos seguintes correos:mdmcomercial@ayco.net ou mdmsoporte@ayco.net