Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Desktop Informática, S.L. é unha empresa de servizos informáticos para empresas. Levamos máis dunha década adicados a ofrecer solucións tecnolóxicas de xestión para compañías de diversos sectores: industrial, comercial, institucións públicas, organizacións? En Desktop achegámoste o software máis potente do mercado para ofrecerche servicios avanzados e completamente persoalizados para que, a través deles, consigas un control e eficiencia nos procesos clave da túa actividade. Traballamos contigo dende o comezo para convertirnos nun máis da túa organización e axudarche coa problemática diaria que pode xurdir en multitude de campos: contable, financeiro, infraestructura informática, software, etc. Coa nosa experiencia no mundo empresarial non só te ofrecemos un programa de xestión, senón que che ofrecemos un servizo orientado á mellora do funcionamento da empresa para que acades os teus obxectivos dun xeito más rápido, eficiente e sinxelo. Temos servizos para todo tipo de empresas, dende PYMEs a sectores específicos como Hostalería, Asesorías, Transportes, etc. Os nosos clientes ó longo destes anos destacan o compromiso de Desktop á hora de ofrecer un servizo de calidade, comprometido e persoalizado para as necesidades específicas de cada organización.

Rúa Aaiún n2º Entrechán, A Coruña (A Coruña)
Tlfn: 981904815

[{"razon_social":"Desktop Inform\u00e1tica, s.l.u.","enderezo_social":"R\u00faa Aai\u00fan n2\u00ba Entrech\u00e1n","localidade":"A Coru\u00f1a","telefono":"981904815","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"Desktop Inform\u00e1tica, s.l.u."}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • A Coruña

Solución(s) TIC

Exact Synergy Enterprise

- [GL] - Exact Synergy Entreprise é un sistema de xestión colaborativa que pode automatizar tando os procesos departamentais como os inter-departamentais da organización, facendo que o valor da súa empresa flúa con maior axilidade e eficiencia. Exact Synergy Entreprise conta con funcionalidades CRM, Xestión Documental, Xestión de RRHH, xestión de proxectos e portais web, área transaccional se fose necesaria, có que calquera compañía que o desexe pode xestionar o seu negocio cun único sistema e base de datos. - [ES] - Exact Synergy es un sistema de gestión colaborativa que puede automatizar tanto los procesos departamentales como los inter-departamentales de la organización, haciendo que el valor de su empresa fluya con mayor agilidad y eficiencia. Exact Synergy cuenta con funcionalidades CRM, Gestión Documental, Gestión de RRHH, Gestión de Proyectos y Portales Web, todo ello interrelacionado mediante un potente motor de Flujos de Trabajo o Workflows. Además se conecta con el ERP del área transaccional si fuese necesario, con lo que cualquier compañía que lo desee puede gestionar su negocio con un único sistema y base de datos.

Lápiz Contable

- [GL] - Lápiz Contable é unha ferramenta composta por un escáner tipo lápiz e unha aplicación de software, enlazado có seu programa de contabilidade, permite crear os asentos contables de forma rápida, sinxela e con total fiabilidade: simplemente pasando o lápiz por encima dos datos que lle interesen. O sistema contabiliza en segundos todo tipo de facturas, extract e xustificante bancarios. Ademáis dispón dun importador intelixente de listados de facturas de Excel e extractos en formato electrónico (Q43). Lápiz Contable utiliza a información contida na súa aplicación de contabilidade (lista de empresas, plans de contas,...) só hai que instalalo e xa está listo para traballar. Ao finalizar, os asentos quedan en contabilidade como se os intruducira, como antes, por teclado. - [ES] - LAPIZ CONTABLE es una herramienta compuesta por un escáner tipo lápiz y una aplicación de software que, enlazada con su programa de contabilidad, permite crear los asientos contables de forma rápida, sencilla y con total fiabilidad: Simplemente pasando el lápiz por encima de los datos que le interesen. El sistema contabiliza en segundos todo tipo de facturas, extractos y justificantes bancarios. Además dispone de un importador inteligente de listados de facturas en Excel y extractos en formato electrónico (Q43). LAPIZ CONTABLE utiliza la información contenida en su aplicación de contabilidad (lista de empresas, planes de cuentas, etc.). Solo hay que instalarlo y ya está listo para trabajar. Al finalizar, los asientos quedan en contabilidad como si los hubiera introducido, como hasta ahora, por teclado

Exact Synergy Enterprise

_________[GL]_________ Exact Synergy Entreprise é un sistema de xestión colaborativa que pode automatizar tando os procesos departamentais como os inter-departamentais da organización, facendo que o valor da súa empresa flúa con maior axilidade e eficiencia. Exact Synergy Entreprise conta con funcionalidades CRM, Xestión Documental, Xestión de RRHH, xestión de proxectos e portais web, área transaccional se fose necesaria, có que calquera compañía que o desexe pode xestionar o seu negocio cun único sistema e base de datos. _________[ES]_________ Exact Synergy es un sistema de gestión colaborativa que puede automatizar tanto los procesos departamentales como los inter-departamentales de la organización, haciendo que el valor de su empresa fluya con mayor agilidad y eficiencia. Exact Synergy cuenta con funcionalidades CRM, Gestión Documental, Gestión de RRHH, Gestión de Proyectos y Portales Web, todo ello interrelacionado mediante un potente motor de Flujos de Trabajo o Workflows. Además se conecta con el ERP del área transaccional si fuese necesario, con lo que cualquier compañía que lo desee puede gestionar su negocio con un único sistema y base de datos.