Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Crossnet Ingeniería y Sistemas desarrolla su actividad en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) realizando proyectos de diseño, implantación y mantenimiento de sistemas corporativos de información, seguridad y comunicaciones.

R/ Teixugueiras, 10 Entresuelo Oficina 8, Vigo (Pontevedra)
Tlfn: 986132226

[{"razon_social":"Crossnet Ingenier\u00eda y Sistemas, S.L.","enderezo_social":"R\/ Teixugueiras, 10 Entresuelo Oficina 8","localidade":"Vigo","telefono":"986132226","latitud":"0","longitud":"0","nome_entidade":"Crossnet"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Vigo

Solución(s) TIC

Sistema de seguridad perimetral

La solución de Crossnet gestiona la seguridad de su corporación de forma centralizada. Este sistema resuelve las necesidades de router, firewall, balanceador de ancho de banda, terminador de túneles de acceso remoto, tanto de cliente como Site-to-Site, así como las soluciones perimetrales de antivirus, antispam, IDS y filtro de contenidos.

Solución de telefonía IP

A telefonía IP engade novas funcionalidades respecto á telefonía tradicional, como son o aproveitamento das infraestruturas de datos, a mobilidade e a integración con aplicacións de xestión.

Mantemento de Infraestructuras de Comunicacións

Mantemento preventivo, resolutivo i evolutivo de infraestructuras e sistemas de comunicacións de datos. Deseño, implementación e posta en marcha de solucións corporativas que integran a seguridade e conectividades de extremo a extremo

Solucións de mobilidade segura

A posibilidade de acceder a datos e ferramentas dende calquera lugar supón un paso ineludible para manter as organización modernas en situación de competir no seu mercado. En particular para os niveis xerenciais e directivos, e en xeral para todas aquelas funcións que se poidan beneficiar do traballo en mobilidade, é imprescindible dispor de solucións que resolvan estas novas demandas de uso, pero sempre sen descoidar algo tan esencial como é manter a seguridade dos sistemas de información. A mobilidade e a seguridade deben ser concibidas de forma conxunta.

Os sistemas de seguridade perimetral que protexen os nosos sistemas de información serán porta de entrada controlada para as conexións lexítimas que se producen nunha contorna de mobilidade. Só cun deseño global acadaranse solucións óptimas en funcionalidade, control e custo. Pero a mobilidade segura é incompleta se non se dispón de ferramentas que permitan administrar convenientemente os terminais, tanto smartphones como tablets. Por elo Crossnet, en alianza con fabricantes de tecnoloxía líderes no seu sector, ofrece solucións de xestión de dispositivos móbiles, que dan resposta a esta necesidade.