Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Comercialización de equipos, compoñentes e consumibles informáticos, instalación de redes corporativas (tanto cableadas como a través de wifi) e de Centros de Proceso de Datos (CPD,',',',0,1,0,4), desenvolvemento de software a medida do cliente e mantemento do mesmo, soporte técnico, consultoría, etc.

C/ Cabeza de Manzaneda Nº 29, bajo, Ourense (Ourense)
Tlfn: 988366061

[{"razon_social":"Discount Inform\u00e1tico, S.L.","enderezo_social":"C\/ Cabeza de Manzaneda N\u00ba 29, bajo","localidade":"Ourense","telefono":"988366061","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"Discount Inform\u00e1tico"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Ourense

Solución(s) TIC

Avandis

Trátase dunha ferramenta ERP baseada en plataforma Web que permite xestionar de forma integral todos os procesos de negocio relacionados co cliclo de comercialización de productos desde o pedido a proveedor ata a entrega ao cliente. Entre outras funcionalidades pódense citar:

- Xestión integrada da información en tempo real

- Soporte multi-canle

- CRM

- Xestión de pedidos, compras, presupostos, vendas e facturación

- Xestión de promocións, cobros, axentes comerciais, etc.

- Xestión loxística (Cálculo automático de necesidades de reposición, emprego no almacén de PDAs + Wifi + códigos de barras, etc.)

- Marketing

- Estadísticas

SolWifi

Solución Wifi para a localización (RTLS) e o seguimento en tempo real. Entre as súas funcionaliades podemos destacar:

- Localización de activos ou persoal a través de tag activos RFID ou dispositivos móviles compatibles con Wifi

- Fixación e presentación da localización no correspondente plano de situación

- Xestión de información relacionada co activo ou persoa localizada (rexistro de movementos, control de tarefas, axuste por carga de traballo ou proximidade, etc.)

Help me

Potente ferramenta de Help Desk que permite, entre outras funcionalidades:

- Control remoto de equipos

- Base de datos de clientes organizados por grupos

- Demostracións online aos clientes

- Administración remota desatentida

- Multi-operador / traballo en grupo 

- Mensaxería instantánea (Chat)

- Transferencia de arquivos ftp

- Videoconferencia e Voz IP

- Compatibilidade con distintas versións do sistema operativo e navegadores web

- Informes e estatísticas de conexión

- Xestión de incidencias

- Etc.

ConWeb

Aplicación de seguridade para o control sobre o uso das computadoras por parte dos usuarios. Entre outras funcionalidades permite:

- Parametrización do sistema de reglas mediante Web

- Control de visitas a páxinas Web prohibidas

- Control de visitas a páxinas Web exentas

- Control da execución de programas locais no ordenador do usuario

- Presentación de informes e estadísticas con toda a información sobre Webs ou programas utilizados: url da páxina, tempo de utilización, fecha e hora de conexión, usuario, etc..