Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Consultoría TIC, ingeniería de sistemas e ingeniería software

c/ Copérnico, 5 -2º B, A Coruña (A Coruña)
Tlfn: 981902060

[{"razon_social":"ALDABA Servicios Profesionales, S.L.","enderezo_social":"c\/ Cop\u00e9rnico, 5 -2\u00ba B","localidade":"A Coru\u00f1a","telefono":"981902060","latitud":"43.3537","longitud":"-8.42315","nome_entidade":"ALDABA"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • A Coruña

Solución(s) TIC

Microstrategy

Análisis, diseño y desarrollo de soluciones de BI (procesos ETL, DWH, cuadros de mando, informes) con la herramienta Microstrategy, sobre entornos cliente, web y móvil (iphone/ipad, android).

Zabbix

Zabbix é unha solución de monitorizacion distribuída e escalable de redes e aplicativos a nivel empresarial vía web. Permite un acceso centralizado a toda a información obtida dos distintos nodos da nosa rede. É quen de encontrar automaticamente, mediante un rango de IPs, servizos e SNMP, e comeza a monitorizalos automaticamente. Permite unha administración sinxela, gardándose os datos en BD (Oracle, MySQL, PostgreSQL ou SQLite). Realiza unha monitorización en tempo real, mandando avisos mediante email, SMS ou Jabber. Débese diferenciar entre o servidor e os axentes Zabbix. Os axentes son os encargados de entregar os datos desexados ao servidor Zabbix. En resumen, Zabbix ofrece características de monitorización avanzada, alertas e visualización que actualmente non están presentes noutros sistemas de monitorización, nin sequera privativos. Distribúese baixo a licenza GPL2.

Sharepoint

Utilizando la plataforma de gestión y publicación de contenidos de Microsoft, Sharepoint, ALDABA está certificado para desarrollar intranets y portales corporativos.

HP

Diseño de soluciones hardware HP. Instalación, configuración y mantenimiento de servidores, sistemas de almacenamiento, backup, etc.

MICROSOFT

Diseño, suministro, instalación y configuración de software base Microsoft (sistemas operativos, bases de datos, servidores de aplicaciones, mensajería, etc.)

Consultoría y auditoría LOPD y LSSICE

Consultoría de adecuación a la LOPD y legislación TIC. Auditoría. Servicio de adecuación permanente.

Consultoría de seguridad y continuidad de negocio

Análisis y gestión de riesgos. Consultoría de seguridad siguiendo técnicas de hacking ético. Consutoría de continuidad de negocio.

Consultoría de Sistemas

Análisis de las carencias y problemas de la arquitectura de sistemas. Análisis de los requisitos técnicos, funcionales y de rendimiento. Diseño de un conjunto de soluciones alternativas. Implantación de las soluciones propuestas.

Soporte y administración de sistemas

Mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de infraestructuras de sistemas y comunicaciones. Monitorización.

Desarrollo de software de gestión a medida

Análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implantación y mantenimiento de software de gestión a medida. Ciclo de desarrollo que sigue metodología CMMI. Framework de desarrollo Visual Studio Team Foundation, que integra todo el ciclo (tareas, código, documentación, ...). Tecnologías: .NET y Java.