Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Servicios Avanzados de Informática

Ronda Fontiñas, 129, Lugo (Lugo)
Tlfn: 982280351

[{"razon_social":"Dunid, SL","enderezo_social":"Ronda Fonti\u00f1as, 129","localidade":"Lugo","telefono":"982280351","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"Dunid, SL"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Lugo

Solución(s) TIC

Gextor SQL

ERP de carácter xenérico para a xestión de empresas comerciais e industriais. 

Un dos primeiros comercializados en España baixo GBD Microsoft SQL Server no ano 1998.

Implantación de sistemas avanzados de Microsoft

Implantación de Sistemas Operativos de Servidor de Microsoft, deplegando as suas ventaxas baseadas en controladores de dominio, directivas de seguridade a nivel de organización, departamentos, usuarios e equipos, implantación de Exchange Server, para servicios de correo e compartición de outlook, implantación de Sharepoint para servicios documentais e outros.

Estudio Básico de Seguridade da Información

Estudio básico de seguridade da información para a pequena e mediana empresa, servindo como base para a posterior implantación da ISO 27001 se a empresa así o desexa. 

A pretensión deste estudio estriba en analizar os risco reais e potenciais que a empresa está a correr para poder presentar un proxecto de medidas a tomar para reducir estos riscos na medida do posible.

Ferramentas Cisco

Montaxe de sistemas de comunicación baseadas en ferramentas Cisco de comunicacions e seguridade, VPNs, Cortalumes, Antivirus de rede.