Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Desenvolvemento de tecnoloxía industrial. Dinamización e promoción da innovación. Servizos de vixilancia tecnolóxica e transferencia de tecnoloxía transnacional. Formación especializada. Formación técnica avanzada.

A Cabana s/n, Ferrol (A Coruña)
Tlfn: 981337133

[{"razon_social":"Fundaci\u00f3n Fomento Calidad - CIS Galicia","enderezo_social":"A Cabana s\/n","localidade":"Ferrol","telefono":"981337133","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"CIS GALICIA"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Ferrol

Solución(s) TIC

Desenvolvemento de Aplicacións de Realidade Virtual

Deseño e programación de Aplicacións de Realidade Virtual. Integración de distintos elementos hardware para interacción coas aplicacións.

Desenvolvemento de Aplicacións de Realidade Aumentada

Deseño e programación de aplicacións de realidade aumentada para distintos sectores (industriais, lúdicos, moda, ...). As aplicacións son interactivas e poden incluir ou non o uso de marcadores.

Deseño e desenvolvemento de simuladores

Deseño e desenvolvemento de simuladores virtuais. Desenvólvese a solución a medida para cada cliente (hardware e software incluído).

DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS INDUSTRIAIS

Realización de proxectos e aplicacións industriais para as empresas de produción. As solucións desenvólvese a medida para resolver problemas concretos, deseñando sensores propios coa súa electrónica, así como a programación de tódolos elementos e a integración dos equipos comerciais necesarios. As aplicacións poden estar orientadas tanto ao operario como ao enxeñeiro que desexa facer unha análise máis detallada dos datos ou a un equipo que debe recoller datos de xeito desatendido.

Probadores Virtuais de roupa e complementos.

Utilización de ferramentas de realidade aumentada para o desenvolvemento de probadores virtuais de roupa e complementos no que o usuario pode experimentar diferentes combinacións de prendas sen necesidade de probalas físicamente. Este tipo de ferramentas teñen un uso principalmente comercial.