Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Consultoría e Servizos informáticos de alto valor engadido con Software Libre

Rafael Alberti, 15 oficina C, A Coruañ (A Coruña)
Tlfn: 881888370

[{"razon_social":"\u00edtaca Software Libre, Sociedade Cooperativa Galega","enderezo_social":"Rafael Alberti, 15 oficina C","localidade":"A Corua\u00f1","telefono":"881888370","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"\u00edtaca Software Libre, Sociedade Cooperativa Galega"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • A Coruañ

Solución(s) TIC

FacturaScripts

FacturaScripts é un ERP modulable que permite levar adiante de calquer entidade ou PYME. Existe un programa base ao cal se lle instalan os módulos correspondentes ás necesidades a cubrir. É altamente escalable e fácilmente personalizable.