Acceder al contenido principal

Provedor TIC

El Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia (Galician Research and Development Center in Advanced Telecomunications) se conforma a partir de un patronato que agrupa a representantes del sector público (Consellería de Economía e Industria y la Agencia Galega de Innovación de la Xunta de Galicia), las tres universidades gallegas (Vigo, Santiago y A Coruña) y diez compañías de referencia en el sector de las Telecomunicaciones como son Arantia, Arteixo Telecom, Egatel, Gsertel, Indra, R, Telefónica, Televés, Tredess, Vodafone y el cluster Ineo, que agrupa a más de 80 empresas del sector TIC gallego. Gradiant es una fundación privada, sin ánimo de lucro, establecida en diciembre de 2007 y nacida con el objetivo de alinear la I+D+i universitaria con las demandas empresariales. Desempeña un papel fundamental en la generación y transferencia de conocimiento en tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) hacia las empresas. El Centro tiene además un compromiso con la calidad que ha propiciado que obtenga la certificación de Gestión de Calidad UNE-EN ISO 90001:2008 y la de Sistemas de Gestión de Proyectos de I+D+i UNE 166002. Ambas acreditan y garantizan la máxima calidad en la gestión de todos los procesos y proyectos que se llevan a cabo.

Ed. CITEXVI, local 14 - CAMPUS UNIVERSITARIO, VIGO (Pontevedra)
Tlfn: 986120430

[{"razon_social":"FUNDACION CENTRO TECNOLOXICO DE TELECOMUNICACIONS DE GALICIA","enderezo_social":"Ed. CITEXVI, local 14 - CAMPUS UNIVERSITARIO","localidade":"VIGO","telefono":"986120430","latitud":"42.1675","longitud":"-8.68276","nome_entidade":"GRADIANT - CENTRO TECNOLOXICO DE TELECOMUNICACIONS DE GALICIA"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • VIGO

Solución(s) TIC

mShopper (Seguimiento y trazabilidad)

Asistente para compras móbil baseado en NFC e QR-Codes. Proporciona información sobre pezas ó usuario (ofertas, disponibilidade e artígos relacionados) e a compra de pezas mediante PayPal. Para ou vendedor permite actualizar datos con pezas que serán putuadas polos usuarios: Avísame si baixa de prezo/Favoritos permitindo así recibir feedback para, por exemplo, campañas de ofertas enfocadas.

Solucións RFID - Seguimento e trazabilidade

Experiencia en sistemas de: (A) Localización de prendas no interior do comercio con RFID. Etiquetado de prendas e estanterías (B) Etiquetado automático de prendas en función de la cesta en la que se garden. (C) Aplicable a cualquer sector.

Formación con realidade aumentada

Aplicación móvil para formación con realidade aumentada. Adaptable a tódolos ambitos. Asistente de creación de contido. Realidad aumentada aplicable a publicidad e marketing

APC (Automatic People Counter)

Sistema que permite contabilizar o número de persoas que están a pasar por determinados puntos de interese (p.ex. entrada/saída dun centro comercial ou establecimento). O sistema emprega sensores 3D de baixo custo que permiten un funcionamento incluso en total escuridade. Neste vídeo pódese comprobar o seu funcionamento: http://www.youtube.com/watch?v=cQkFw3UDnsk

Estimación demográfica para marketing personalizado

Para marketing personalizado e cuantificación de impactos publicitarios mediante estimación demográfica (sexo e idade).

En función do sexo e da idade detectadas, é posible ofrecer contidos publicitarios personalizados (por exemplo, unha blusa para unha muller de 40 - 50 anos e unha cazadora para un home de 30 - 40 anos).

Por outra banda, é posible medir o impacto publicitario (número de persoas, demografía e tempo que cada unha delas pasan fronte aos contidos publicitarios).

Probador virtual de gafas

Empregando tecnoloxía de procesado facial automático e modelado 3D, é posible superpoñer gafas virtuais na cara do usuario que está diante dunha cámara. Este usuario veríase (en tempo real) nunha pantalla coas gafas postas, ofrecendo a posibilidade de probar virtualmente un grande número de modelos de forma sinxela.

Securización do pago con recoñecemento biométrico

Usando tabletas de firma, pódese verificar se a persoa que fai o pago se corresponde co titular da tarxeta. Para iso é necesario unha campaña de fidelización, na que os usuarios teñen que rexistrarse no sistema (tomando mostras da súa firma). Unha vez enrolados, esta aplicación engadiría unha capa de seguridade ao mercar con tarxeta.

Neuromarketing

En base á expresión facial, pódese detectar se un produto é do noso agrado ou non, servindo de base para sistemas de recomendación avanzados.

Recoñecemento biométrico para VIPs

Mediante tecnoloxía de recoñecemento biométrico facial, podería detectarse a presencia dun VIP dentro dunha tenda. Para iso, sería preciso unha fase de fidelización na que se tomarían mostras da cara dos usuarios a ser recoñecidos posteriormente.