Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Ideaspropias é unha editorial especializada en formación multisoporte, cunha visión moderna e innovadora, que evoluciona constantemente para adiantarse as esixencias do mercado. A súa filosofía está orientada á calidade nos seus procedementos de traballo, contidos e formatos, un principio que se ten materializado na obtención da certificación ISO 9001. Ideaspropias Editorial crea e comercializa manuais en soporte papel e electrónico, cursos e-learning e produtos a medida.

Padre Sarmiento, 19 - bajo, Vigo (Pontevedra)
Tlfn: 986415241

[{"razon_social":"Ideaspropias Editorial, S.L.","enderezo_social":"Padre Sarmiento, 19 - bajo","localidade":"Vigo","telefono":"986415241","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"Ideaspropias Editorial"},{"razon_social":"Ideaspropias Editorial, S.L.","enderezo_social":"Oficina Madrid. C\/ Jacometrezo, n\u00ba 15 - 5\u00ba L","localidade":"Madrid","telefono":"986415241","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"Ideaspropias Editorial"},{"razon_social":"Ideaspropias Editorial, S.L.","enderezo_social":"Oficina Valladolid. Ed. Magnus Centro de Negocios. C\/ Metalurgia, 8","localidade":"Zarat\u00e1n","telefono":"986415241","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"Ideaspropias Editorial"},{"razon_social":"Ideaspropias Editorial, S.L.","enderezo_social":"Oficina Sevilla. Avda. Luis Morales, n\u00ba 32. Edificio Forum, 3\u00aa Pl., mod. 26","localidade":"Sevilla","telefono":"986415241","latitud":"37.3834","longitud":"-5.97359","nome_entidade":"Ideaspropias Editorial"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Vigo
  • Madrid
  • Zaratán
  • Sevilla

Solución(s) TIC

Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional

Curso e-learning correspondiente con el módulo del certificado de profesionalidad de Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales de 100 horas.