Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Somos un grupo de trabajadores multidisciplinares, especializados en HTML5 y CSS3. Usando estas tecnologías hacemos desarrollos a medida de webs, tiendas de comercio electrónico, aplicaciones para móviles, interactivos educativos, personalizamos y adaptamos gestores de contenido como Wordpress, Drupal, Prestashop, etc. También realizamos charlas y jornadas de formación en HTML5 y CSS3 tanto para profesionales como para estudiantes universitarios.

Rúa Pilar Miró Nº6 - Local, Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlfn: 634593443

[{"razon_social":"Tesla Technologies & Software, S.L.","enderezo_social":"R\u00faa Pilar Mir\u00f3 N\u00ba6 - Local","localidade":"Santiago de Compostela","telefono":"634593443","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"Tesla Technologies & Software, S.L."}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Santiago de Compostela

Solución(s) TIC

Desarrollo web HTML5/CSS3

Diseño y desarrollo web de páginas corporativas y/o institucionales para fortalecer la presencia online de una empresa o organización. Utilizando las nuevas tecnologías html5 y css3 para facilitar la accesibilidad desde cualquier dispositivo movil.

Solución integral de comercio electrónico

Solución de comercio electrónico dirixida a pequenas e medianas empresas para facilitarlles a entrada no mercado online.

A solución é un proxecto propio desenvolvido en JAVA e usando postgres como motor de Base de Datos. O sistema esta desenvolvido desde o punto de vista da seguridade e esta preparado para ser facilmente escalable.

A solución esta composta polo sistema de xestión de contidos (páxinas estáticas, noticias), o sistema de xestión de vendas (prezos, stocks, descontes, carriño, integración con métodos de pago e sistemas de transporte, facturación, estados dos pedidos), o aloxamento e o mantemento do sistema.

Desarrollo de interactivos en HTML5

Desarrollo de interactivos y juegos en HTML5 para plataformas web y dispositivos móviles.

Tapeame

Coa nosa solución pódese xestionar diferentes rutas de tapas, dende que locais interveñen nas mesmas, pasando por que tapas se serven e podendo valorar e comentar as tapas.

Ademais é unha solución multidispositivo, con saída web multidispositivo, ademais da aplicación móbil, para iOs, Android e Windows Phone.

Desenvolvemento de Aplicacións de Realidade Aumentada

Utilizando como base as últimas técnicas en realidade aumentada, podemos crear aplicacións que se adapten as diferentes necesidades dos nosos clientes, dende probadores virtuais,a  sistemas de formación.

Desenvolvemento de Aplicacións de Realidade Virtual

Utilizando como base as últimas técnicas en realidade virtual, podemos crear aplicacións que se adapten as diferentes necesidades dos nosos clientes, dende probadores virtuais,a  sistemas de formación.

Creación de libros dixitais

Este servizo recolle a creación dun libro virtual, con diferentes contidos interactivos, con estas técnicas conseguimos mellorar o aprendizaxe,

Desenvolvemento de Aplicacións en .NET

Este servizo inclúe o desenvolvemento, de diferentes solucións orientadas a web empregando para elo as tecnoloxías .NET

Desenvolvemento de aplicacións móbiles

Desenvolvemento de solucións en diferentes plataformas móbiles  IOS, Android, Windows Phone, etc..

Desenvolvemento de Aplicacións con Drupal

Neste servicio incluese a creacion de diferentes portais usando como base Drupal que é un sistema de xestión de contido modular e moi configurable distribuido baixo licencia GPL

Desenvolvemento de Aplicacións con Prestashop

Neste servizo inclúese a creación de diferentes portais de e-commerce empregando como base Prestashop

Desenvolvemento de Aplicacións con Moodle

Neste servizo inclúese a creación de diferentes portais de formación empregando como base Moodle

Desenvolvemento de Aplicacións con WordPress

Neste servizo inclúese a creación de diferentes portais web empregando como base WordPress

Desenvolvemento de Aplicacións web de xestión para turismo

Neste servizo inclúese a creación de diferentes portais web de xestión para diferentes perfís turísticos, inclúe xestión de aloxamentos, cobros, reservas, etc..