Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Grupo de Empresas dedicado a ofrecer soluciones TIC a empresas, abracando los siguientes ámbitos: - Auditoría y Consultoría de TI - Integrador de sistemas - Eficiencia Energética

Poligono do Tambre, Via Edison 16, Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlfn: 981935570

[{"razon_social":"Sistemas Audiovisuales Itelsis S.L.","enderezo_social":"Poligono do Tambre, Via Edison 16","localidade":"Santiago de Compostela","telefono":"981935570","latitud":"0","longitud":"0","nome_entidade":"Itelsis"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Santiago de Compostela

Solución(s) TIC

Plan de Continxencia

Elaboración de estudios de rendemento e alta dispoñibilidade sobre servicios e aplicacións informáticas

Sugar CRM

SugarCRM ofrece un proceso completo de xestión de relacións cos clientes(CRM) para os módulos de vendas, mercadotecnia e servizo ao cliente. A diferenza doutras solucións CRM, SugarCRM ofrece distintas posibilidades de hosting: SugarCRM on-Demand, SugarCRM On-Site (detrás do seu firewall), nunha nube pública (Amazon, RackSpace, IBM Cloud) ou privada, iso depende de vostede.

SugarCRM traballa tamén con diversas redes sociais como LinkedIn. Ademais, pode acceder a SugarCRM desde o seu iPhone, Android, BlackBerry e moito máis.

Instant networks

Solución para o despregamento de redes instantáneas en escenarios complexos tales como plataformas offshore, barcos en alta mar, túneles, minas, etc.  Instant Networks tamén permite o despregamento de redes inmediatas en situacións de emerxencia así como a extensión de redes industriais e domésticas.

Por outra banda, Instant Networks pode ser utilizado para a recolección de información de sensores e actuación dentro do ámbito das SmartCities e as SmartGrids.

SAMLA (Sistema inmersivo para la asistencia remota al mantenimiento)

Solución que permite abordar la problemática del mantenimiento en zonas remotas o de difícil acceso, a través de un sistema de despliegue rápido que posibilita guiar a operarios con conocimientos básicos a través de la experiencia de expertos conectados remotamente. El sistema puede utilizar interfaces de comunicación presentes en el escenario de la incidencia (Satélite, red Wifi, etc.,) o configurar su propia infraestructura (3G o Satélite) para conectar a operario y experto. A través del interfaz virtual creado por el sistema desplegado, el experto puede ver lo que el operario ve y guiarlo en la solución de la incidencia.