Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Axencia creativa de marketing e comunicación online. Partimos dun plan estratéxico online e identificamos melloras vinculadas a páxina web, redes sociais, presenza online e xestión da comunicación. Xestión de soportes publicitarios dixitais e creatividade.

C/Francisco Mariño 3 1ºIzquierda, A Coruña (A Coruña)
Tlfn: 981136868

[{"razon_social":"Nasas Social & Media S.L.","enderezo_social":"C\/Francisco Mari\u00f1o 3 1\u00baIzquierda","localidade":"A Coru\u00f1a","telefono":"981136868","latitud":"0","longitud":"0","nome_entidade":"Nasas, Agencia Creativa de Marketing Online"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • A Coruña

Solución(s) TIC

Plan estratégico marketing digital

O plan estratéxico ten carácter anual e analiza a través da monitorización, os obxectivos do cliente, a súa situación actual de posicionamento e reputación online e o orzamento, as melloras e accións necesarias para mellorar a imaxe dixital da súa marca e/ou produto. Identifica á competencia, as solucións tecnolóxicas necesarias e as campañas específicas de comunicación e publicidade necesarias.
Trimestralmente revísanse os obxectivos a través dunha análise dos accesos á web, as redes sociais, os impactos e a viralidade.

Video marketing

Realización de campañas de marketing en formato video orientadas al visionado online. Prestamos atención a la audiencia potencial y analizamos cómo se comporta: abandono, visionado medio, rechazo a video banners, etc. Asimismo, los videos están preparados en el formato específico para que se reproduzca sin problemas en internet, se basan en ideas creativas y siempre se crean en base a ser difundidos el máximo posible.

JUEGO PARA FACEBOOK

Plataforma que pode incorporarse nunha páxina de Facebook para crear un concurso de pregunta/resposta.

Acceso a estatísticas de usuarios, pistas, gañadores,etc.

Automatización de mensaxes publicadas no muro dos participantes.

Acceso web e móbil.

Plan en redes sociales y gestión de contenidos

Gestionamos perfiles en redes sociales de diversidad de clientes dentro de un plan estratégico en social media. Asimismo manejamos blogs para crear más visitas a la web.

PAGINAS WEB Y TIENDA ONLINE

Diseñamos y desarrollamos páginas web y tiendas online para clientes de todo tipo, dentro de unos criterios de diseño, UX, y vinculación con las redes sociales y/o blogs.

MAPA ONLINE

Desarrollo de mapas de ubicación con posicionamiento y fichas propias de cada local.

Contenidos web

Identificar los elementos principales a comunicar y estructurarlos en las diferentes herramientas: web, RRSS, portales, microsites propios, etc.