Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Imatia está especializada en el desarrollo rápido de productos de software empresarial que ayuden, tanto a desarrolladores como a usuarios finales, a aumentar radicalmente su productividad y competitividad. Desarrollamos y comercializamos tecnología y productos de software dirigidos a mejorar la productividad en las empresas y la eficiencia en las administraciones públicas.

Edif. CITEXVI. C/Fonte das Abeleiras, s/n. Local 27, Vigo (Pontevedra)
Tlfn: 986342774

[{"razon_social":"Imatia Innovation, S.L.","enderezo_social":"Edif. CITEXVI. C\/Fonte das Abeleiras, s\/n. Local 27","localidade":"Vigo","telefono":"986342774","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"Imatia Innovation"},{"razon_social":"Imatia Innovation, S.L.","enderezo_social":"Delegaci\u00f3n Coru\u00f1a. Edif. Torre de Cristal C\/ Enrique Mari\u00f1as Romero, 36, 8\u00aa Planta, Local 8","localidade":"A Coru\u00f1a","telefono":"986342774","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"Imatia Innovation"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
 • Vigo
 • A Coruña

Solución(s) TIC

Cividas

Aplicación orientada á Administración Pública. Cividas permite integrar baixo unha mesma solución os procesos (BPM/workflow), aplicacións (formularios), documentos e a conectividade con outros sistemas (SOA, SARA). Ao estar baseada en Ontimize, esta solución pode doadamente ser estendida ou adaptada ás necesidades dos clientes máis esixentes nun prazo e a un custo razoable.

Cividas foi verticalizada para determinados tipos de administracións públicas:

 • Local: Máis de 300 procedementos para concellos e deputacións.
 • Sancións: Expedientes sancionadores de transporte.
 • Subvencións: Xestión de subvencións conforme á LGS do 2003.
 • Benestar Social: Dependentes, axudas..
 • Obras: Contratación e seguimento de obras públicas.
 • Portos: Procedementos para autoridades portuarias. 

Os factores diferenciais deste produto son os seguintes:

 • Trata a funcionalidade (procesos, formularios, lóxica e equipos de documentos) como "contido" que se pode cambiar en tempo de execución e trasladar dun sistema a outro.
 • Dispón de ferramentas de edición gráfica que facilitan a creación e modificación destes contidos.
 • Inclúe un enorme catálogo de procedementos e trámites (máis de 300 trámites).

Elastic Business

Esta liña de negocio está centrada en responder ás necesidades de xestión das pemes, especialmente aquelas que teñen interese por mellorar o seu rendemento en aspectos relativos á produción, a loxística industrial, a xestión de proxectos e a prestación de servizos. Elastic Business é unha solución modular para a xestión integral de empresas. Trátase do que se adoita denominar unha solución ERP (Enterprise Resource Planning) e incorpora funcionalidades avanzadas no que se refire á xestión da produción, xestión de proxectos e xestión de almacéns automatizados. Ao estar baseada en Ontimize, esta solución pode ser estendida ou adaptada ás necesidades dos clientes máis esixentes nun prazo e a un custo razoable. Así mesmo, Imatia dispón de versións sectoriais (verticais) baseadas nestre produto (para o sector textil, madeira, acuicultura, etc.) Os factores diferenciais deste produto son os seguintes: Incorpora un concepto de listas de artigos parametrizables que facilita enormemente a implantación de técnicas de optimización da produción (MRP) baseadas no despezamento de artigos, xa que permite definir o despezamento por tipos de artigos (parametrizables) en vez de por cada artigo . No aspecto de loxística industrial, a utilización do BPM para a coordinación automatizada do traballo das persoas e das máquinas

Ontimize

Esta liña de negocio está centrada na creación de tecnoloxías e metodoloxías que permiten aumentar a produtividade e fiabilidade do proceso de desenvolvemento de software.

Ontimize é un marco de traballo baseado en compoñentes (component framework), desenvolvido e comercializado por Imatia, que permite crear aplicacións de gran calidade e preparadas para Internet, sen grande esforzo e de xeito rápido, xa que gran parte do proceso de desenvolvemento está automatizado. Á súa vez, trátase dun marco de traballo aberto que ofrece moita liberdade aos programadores de linguaxes estándar como Java (J2SE/J2EE) e XML, facilitando a súa extensión, adaptación ou modificación. Os factores diferenciais deste produto son os seguintes: 

- Interface de usuario moi interactivo (RIA Rich Client)

- Espectacular rendemento a través de Internet - Framework declarativo baseado en compoñentes

- Desenvolvemento e mantemento 10 veces menos custoso e máis rápido

- Cobre todas as necesidades dunha aplicación corporativa - Arquitectura aberta doada de personalizar e integrar con outros sistemas

Imatia Labs

Esta liña céntrase na realización de proxectos de investigación, deseño, desenvolvemento e implantación de software. Fundamentalmente:

 • Proxectos de I+D para a creación de novos produtos para aliados .
 • Proxectos de desenvolvemento semi-medida para clientes finais .
 • Servizos de formación, asesoramento e apoio no uso de Ontimize .
 • Servizos de desenvolvemento a medida de compoñentes ou módulos funcionais

Os clientes finais son empresas, grupos de empresas (aplicacións sectoriais ou verticais) ou administracións públicas, que requiren para a súa xestión de solucións que atenden a necesidades especiais ou cun alto grao de personalización. 

Elastic Fashion

Elastic Fashion permite gestionar y controlar de una forma global todos los procesos implicados en la gestión de una empresa textil. Este producto gestiona los siguientes procesos: ventas, compras, producción, gestión comercial, almacén y facturación. Esta herramienta permite un acceso universal y controlado a todos los procesos necesarios para la realización de las distintas actividades que necesita llevar a cabo una empresa del sector textil. Además permite implementar una gestión eficiente de los procesos de la empresa para conseguir una reducción de costes y tiempo en la realización de las actividades empresariales.