Acceder al contenido principal

Provedor TIC

ITG es una fundación privada sin ánimo de lucro que presta servicios de Consultoría, Diseño, Desarrollo, Implantación y Mantenimiento de software en código abierto para empresas y entidades privadas y públicas.

Polígono de Pocomaco, sector i, portal 5, A Coruña (A Coruña)
Tlfn: 981173206

[{"razon_social":"Fundaci\u00f3n Instituto Tecnol\u00f3gico de Galicia","enderezo_social":"Pol\u00edgono de Pocomaco, sector i, portal 5","localidade":"A Coru\u00f1a","telefono":"981173206","latitud":"43.3291","longitud":"-8.43703","nome_entidade":"Instituto Tecnol\u00f3gico de Galicia (ITG)"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • A Coruña

Solución(s) TIC

ERP HGPyme (sin licencias, entrega código fuente, tecnología código abierto)

El ERP HGPyme  (www.hgpyme.com) es un software de gestión integral desarrollado por ITG en código abierto y que permite la gestión integral de todos los procesos de negocio de la empresa sobre una misma base de datos de forma centralizada, actualizada y segura. Accesible vía web desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, dispone de la siguiente funcionalidad: ·  Informes - Cuadro de Mando Integral   ·  Gestión Comercial con Clientes, Proveedores y Colaboradores  ·  Gestión de Flujo de Información (Presupuesto - Ejecución ? Factura / eFactura - Contabilización) ·  Control de Proyectos / Servicios / Procesos  ·  Control de la Producción / Ejecución de servicios   ·  Gestión Documental y Gestión de la Calidad ·  Gestión del Personal, Contabilidad, Caja y Banco ·  Identidad corporativa (formato de documentos de salida, apariencia de la aplicación, ergonomía) ·  Integración con Voz sobre IP con dispositivos móviles y con e-factura

mSENS

mSENS é unha familia de produtos baseados na tecnoloxía de redes de sensores sen fíos, tamén denominadas redes WSN (Wireless Sensor Network), que permiten deseñar sistemas fiables e robustos para aplicacións de monitorización e control en diversos sectores. O seu baixo custo de instalación e mantemento permite unha elevada cantidade de puntos de medida con sensores dos cales, a súa información é mostrada nunha aplicación web que permite ao responsable técnico ter máis e mellor información para tomar as decisións axeitadas en cada momento.

A información, ademais de obterse en tempo real, é accesible dende calquera lugar vía internet e permite o envío de alertas por email ou SMS sobre calquer evento que teña lugar no ámbito que se estea a monitorizar.

As principais características do produto mSENS  son o seu baixo consumo eléctrico e a capacidade de conexión con sensores e sondas de calquer tipo ou fabricante. Deste modo, a solución é óptima tanto para sistemas de control medioambiental como industriais. A agricultura de precisión, a calidade de auga ou o control enerxético de edificios son algúns dos exemplos do potencial desta solución.

A tecnoloxía de Redes WSN permite situar múltiples puntos de medida que se comunican entre si sen cables e só un deles transmite os datos a Internet, pagando só o custo dunha conexión a Internet.

Ademais, destacan a súa mobilidade (os sensores pódense mover, reconfigurarse de forma automática), escalabilidade (a rede pódese estender tanto como sexa necesario en superficie e nº sensores), mantemento lowcost (autonomía ilimitada dos sensores, que levan placas solares incorporadas) e personalización (o responsable técnico pode recibir avisos vía e-mail/SMS cando se alcanzan as condicións preconfiguradas polo usuario).

Servizos a empresas operadoras de RPAS

Consultoría e asesoría tecnolóxica

  • Realización e xeración da documentación técnica necesaria para cumprir cos requisitos desenvolvidos na Lei 18/2014 (caracterización de sistemas RPAS, manual de operaciones...).
  • Asesoramento a empresas mediante estudios de enxeñaría e análise de viabilidade de novas ideas e/ou aplicacións para RPAS multirrotor ou á fixa.
  • Xornadas e formación.

 

Desenvolvemento e integración de tecnoloxía embarcada

Desenvolvemento de tecnoloxía á medida e integración desta ou de tecnoloxías xa existentes a bordo de RPAS. Neste ámbito abordaranse diferentes tipos de sistemas:

  • Sistemas de teledetección. Para o control de calquera tipo de evento ou parámetro: volumes, contaminación, intrusión, crecemento, mantemento de instalacións, etc.
  • Sistemas de actuación. Aplicación de produtos químicos (pesticidas, pinturas, etc.), movemento de obxectos, etc
  • Sistemas de asistencia ao voo. Aterraxe autónoma, detección de obstáculos en voo, voos sen control remoto, etc.
  • Sistemas para xestión de alimentación. Carga automática por indución, carga en voo, etc.

 

Procesado de datos

Procesado en tempo real e post procesado da información capturada polos sistemas de teledetección:

  • Procesado de imaxe: espectro visible, multiespectral, LIDAR, etc
  • Procesado de datos sensores.