Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Comasis é unha compañía galega con máis de 15 anos de experiencia no sector TIC. Actualmente, estamos moi especilizados no desenvolvemento de entornos colaborativos para mellorar a productividade das organizacións. Ademais, dispoñemos doutras solucións de propia creación para axudar ás empresas.

Rúa Emilio González López 3-A, A Coruña (A Coruña)
Tlfn: 981173323

[{"razon_social":"Comasis","enderezo_social":"R\u00faa Emilio Gonz\u00e1lez L\u00f3pez 3-A","localidade":"A Coru\u00f1a","telefono":"981173323","latitud":"0","longitud":"0","nome_entidade":"Comasis"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • A Coruña

Solución(s) TIC

Microsoft Share Point

Impartimos cursos de formación para axudar ás empresas á deplegar a tecnoloxía Sharepoint de Microsoft.

Social Intranet

Intranet para intercambio e xestión de documentos entre os usuarios dunha organización. 

Social Extranet

Extranet colaborativa con soicos e proveedores para intercambio de todo tipo de información (prezos, facturas, catálogos, asistencia técnica,...) e facilitar a comunicación e os procesos habituais.

Social Project

Ferramenta colaborativa desenvolvida a partir da tecnoloxía Sharepoitn de Microsoft para facer da xestión de proxectos un proceso moi sinxelo e que aporta melloras produtivas ó traballo.

Satrategic Management Plan

Ferramenta colaborativa capaz de optimizar os recursos dispoñibles para deseñar o plan estratéxico máis axecitado en cada momento.