Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Desenvolvemento de Software e servizos TIC.

Plaza Rosalía Castro, 3 - Bajo, Nigrán (Pontevedra)
Tlfn: 986366938

[{"razon_social":"Open Soft Servicios Informaticos, s.l.","enderezo_social":"Plaza Rosal\u00eda Castro, 3 - Bajo","localidade":"Nigr\u00e1n","telefono":"986366938","latitud":"0","longitud":"0","nome_entidade":"Open Soft"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
 • Nigrán

Solución(s) TIC

OS-NETBACK

Sistema de copia de seguridade en red, multi-idiona(gallego, español e inglés), multi-plataforma, baseado en Software Libre, con replicación remota, tecnoloxía de deduplicación e copia diferencial histórica de mais de 360 días.

OS-geSCorse

É unha aplicación deseñado para xestionar un ordenado, eficiente e segura das necesidades que xorden no procesamento de datos profesionais na mediación de seguros. A aplicación xestiona a política de control de clientes e pedidos, xestión da carteira de empresas individuais, os datos estatísticos por empresa, clientes ou socios, xestión de empresas ou establecementos colaboradores, orde bancaria, as empresas de facturación, xestión de documentos , correo electrónico, calendario, etc

A aplicación permite que calquera empresa para xestionar perfectamente mediador de seguros, tanto unha corretaxe, axencia, axente ou funcionario independente, independentemente do tamaño ou estructura.

Clear-Conta

Aplicación para a Xestión Contable, adaptada a lexislación contable española, permite un control administrativo completo de contabilidade empresaria. Desenvolvida en Java sobre B.D. MySql, e multi-plataforma, multi-empresa, multi-exercicio. Ademas dos informes contables habituais, permite xestionar remesas, pagares, transferencias, cos seus respectivos cadernos bancarios, tamén permite a importación de apuntes desde o formato bancario de extractos(43), o que facilita moito o control e conciliación bancaria. Ofrece una completa xestión de amortizacions e centros de custe.

ClearHOTEL

ClearHOTEL, toda a xestión dun Hotel independentemente do seu tamaño.

 • Consulta visual do planing da ocupación por tipos de habitación ou por habitación.
 • Proceso de check in rápido e fácil (permite xerar partes de policía ou imprimir check in desde a mesma pantalla).
 • Áxil procedemento de facturación anticipada.
 • Practica operativa para desglose ou partición de facturas.
 • Automatización dos cargos contratados de diferentes importes nunha mesma estancia.
 • Integración para emisión de circulares con OpenOffice, sen custo de licencia.
 • Fácil control e cobro de créditos pendentes.
 • Ampla variedade de informes, listados e estatísticas de facturación e ocupación.
 • Coordinar stocks e inventario desde un a múltiples almacéns en tempo real.
 • Información de Negocio permanente e detallada con Táboas e Gráficos Dinámicos.
 • Integración Contable: o 70% dos apuntes contables xenéranse de forma automatica desde ClearHotel, o que permite levar unha contabilidade completa, de forma sinxela e con poucos coñecementos e coa axuda puntual dun asesor contable.
 • Pon ao alcance das Pemes ferramentas e funcionalidades das grandes de forma sinxela e eficiente.