Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Desenvolvemento de solucións de xestión, control e localización de elementos en mobilidade (vehículos, personas ou mercancías). Xestión de flotas por GPS

AVDA. DE ARTEIXO, 2,1ºB, A CORUÑA (A Coruña)
Tlfn: 881917387

[{"razon_social":"SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE GEOLOCALIZACI\u00d3N, S.L.","enderezo_social":"AVDA. DE ARTEIXO, 2,1\u00baB","localidade":"A CORU\u00d1A","telefono":"881917387","latitud":"0","longitud":"0","nome_entidade":"SEMAGEO"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • A CORUÑA

Solución(s) TIC

SATELLITE RANGER

SATELLITE RANGER  é unha solución paquetizada para a localización e xestión das flotas de vehículos en tempo real. 

A línea de productos RANGER está deseñada pensando no usuario. Cada solución desta gama de productos cumple coas necesidades específicas de un sector determinado: moto, transporte frigorírico, taxi, vehículos de renting o alquiler, maquinaría agrícola, camiones con CanBus e/ou tacógrafo dicital de transporte de mercancías. 

RANGER é a única solucion do mercado da xestión de flotas que permite comprar un sisttema de localización e xestión de flotas sen pagar ningún tipo de cuotas mensuais. 

Permite saber onde están os vehículos en tempo real, facer un seguimiento e contorl das mercancías, analizar os históricos de percorridos, tempos de parada, etc. ou mellorar a xestión de un negocio reducindo costes e aumentando a rentabilidade. 

Controla a conducción inadecudad de un vehículo, os cumplimentos das rutas establecidas, o robo ou uso excesivo de combustible, o uso indebido do vehículo, etc. 

Está orientada a todo tipo de vehículos profesionais e industriais. 

 

SATELLITE RANGER

SATELLITE RANGER  é unha solución paquetizada para a localización e xestión das flotas de vehículos en tempo real. 

A línea de productos RANGER está deseñada pensando no usuario. Cada solución desta gama de productos cumple coas necesidades específicas de un sector determinado: moto, transporte frigorírico, taxi, vehículos de renting o alquiler, maquinaría agrícola, camiones con CanBus e/ou tacógrafo dicital de transporte de mercancías. 

RANGER é a única solucion do mercado da xestión de flotas que permite comprar un sisttema de localización e xestión de flotas sen pagar ningún tipo de cuotas mensuais. 

Permite saber onde están os vehículos en tempo real, facer un seguimiento e contorl das mercancías, analizar os históricos de percorridos, tempos de parada, etc. ou mellorar a xestión de un negocio reducindo costes e aumentando a rentabilidade. 

Controla a conducción inadecudad de un vehículo, os cumplimentos das rutas establecidas, o robo ou uso excesivo de combustible, o uso indebido do vehículo, etc. 

Está orientada a todo tipo de vehículos profesionais e industriais.