Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Colexio Profesional

RUA LOPE DE MARZOA S/N EDIFICIO ETSE. CAMPUS VIDA, SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)
Tlfn: 981969354

[{"razon_social":"CPETIG","enderezo_social":"RUA LOPE DE MARZOA S\/N EDIFICIO ETSE. CAMPUS VIDA","localidade":"SANTIAGO DE COMPOSTELA","telefono":"981969354","latitud":"0","longitud":"0","nome_entidade":"COLEXIO PROFESIONAL DE ENXE\u00d1AR\u00cdA T\u00c9CNICA INFORM\u00c1TICA DE GALICIA"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • SANTIAGO DE COMPOSTELA

Solución(s) TIC

CEPRAL

Plataforma de xestión do Servizo CEPRAL do CPETIG