Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Distribución de equipamento electrónico, comunicacións, antena e accesorios.

Isaac Peral, 4 baixo, Vigo (Pontevedra)
Tlfn: 986127321

[{"razon_social":"GAREMAR 92, SL","enderezo_social":"Isaac Peral, 4 baixo","localidade":"Vigo","telefono":"986127321","latitud":"42.2402","longitud":"8.70945","nome_entidade":"GAREMAR DISTRIBUCION"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Vigo

Solución(s) TIC

CONTROL TEMPERATURA E HUMIDADE

Trátase dunha solución profesional que consta dunha sonda que permite a captación de temperaturas entre -50 a +70 graos centígrados. Os datos resultantes da sonda vanse recollendo no tempo según se faga a programación.   Para recopilar eses datos podemos facelo a través dun dispositivo que teña conexión USB mediante a descarga dun ficheiro ou ben consultalo on line dende calquera dispositivo con conexión a rede. Na consulta online podemos ter acceso aos datos mediante unha tabla ou unha representación gráfica. Igualmente se pode facer que se xeneren as alarmas que nos interesen, cando se alcancen valores prefixados.

PECHADURA DE SEGURIDADE

A solución aos métodos de apertura máis empregados nos roubos.
 Evita o ganzuado, o bumping, a manipulación externa, resbalón, impresión de chaves, etc.

 Ningún deses sistemas deixa rastro e numerosas aseguradoras non cobren o sinistro por non existir agresión visible aos elementos de acceso.

 De aplicación en oficinas, trasteiros, vivenda principal, casa de campo, apartamento, fiestras, reforzo en caixas fortes e armeiros, centros de transformación, casetas de telecomunicaciones, mobil homes, caixas de camións, furgonetas, etc...

 Instálase no interior da vivenda ou lugar onde se queira reforzar a seguridade. Complementaria a calquera outra cerradura instalada no inmueble, autoinstalable e de fácil uso, incrementa radicalmente a protección. É imposible coñecer desde o exterior a súa existencia e ademais presenta a imposibilidad de forzar o sistema de bloqueo.
 Permite o amaestramiento para o control de accesos.

 Apropiada tamén para control de acceso temporal de persoal de servizo, limpeza, canguro, empregados, etc.. Todo o que teña chave poderá acceder á vivenda ou comercio ata que activemos noso Remock Lockey. A partir dese momento só poderán acceder as persoas que posúan mando a distancia.