Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Fundada en 1982, Softtek é un provedor global de solucións de TI e procesos de negocio integrado por cerca de 6.000 colaboradores e 30 oficinas en Norteamérica, Latinoamérica, Europa e Asia. Conta con 9 Centros Globais de Entrega en México, Brasil, Arxentina, España (A Coruña) e China. Softtek ofrece solucións redituables e de alta calidade a corporacións líderes en máis de 20 países, empregando modelos de entrega de servicios en sitio, on-shore, offshore ou a través do modelo Near Shore®, marca rexistrada de Softtek. Creador e líder da industria nearshore, Softtek é o provedor independente de servicios de TI máis grande de Latinoamérica.

Polígono Pocomaco, parcela D - 22. Edificio Iniciativas Empresariais Mans, A Coruña (A Coruña)
Tlfn: 981980800

[{"razon_social":"GDC STK, S.L. ","enderezo_social":"Pol\u00edgono Pocomaco, parcela D - 22. Edificio Iniciativas Empresariais Mans","localidade":"A Coru\u00f1a","telefono":"981980800","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"Softtek"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • A Coruña

Solución(s) TIC

Soporte de Infraestructura de Tecnoloxía da Información

Os nosos servicios permiten os nosos clientes reducir os custos de soporte. A través do modelo de SLA, operacións Six ~ Sigma e aplicación do modelo Near Shore®, Softtek pode efectuar un servicio efectivo en custo e con baixo risco de soporte de infraestructura. A gama que ofrece este servicio comprende: Desktop Support (L1,L2); Redes e  Administración de Servidores; Administración de Seguridade; Xestión de activos; Soporte de Telefonía; Seguridade operacional e Xestión de activos TI

Outsourcing ou subcontratación de procesos de negocio

Softtek ofrece solucións de BPO que permiten incrementar a eficiencia e reducir o custo das transaccións, seguridade de datos protección de IP, redundando todo elo nun aumento da productividade. Gracias a experiencia dos nosos recursos e procesos de calidade, a probada madurez do noso modelo Near Shore® e o respaldo da protección que proveen NAFTA e EU. A gama de servicios de procesos de negocios inclue: BPO de Recursos Humáns; BPO de Administración e Finanzas (inclúe o análisis financeiro, reporte e planeamento financeiro, contabilidade xerencial, xestión de tesorería e caixa, pago e recibo de contas, administración de riscos e impostos); Adquisicións; Atención o Cliente e Catálogo de Xestión.

Produto de Software e Servicios Asociados a Infraestructura

a súa presencia xeográfica, súa larga experiencia en solucións de TI, e os seus acordos de negocio con clientes e asociados, permitiu que Softtek convertírase nun proveedor preferente de solucións empaquetadas de software e servicios de capacitación e soporte de primeiro nivel das mesmas. Entre éstas, algunhas das máis recoñecidas solucións de ERPs, Integración de Datos e Intelixencia de Negocio (SAP, Business Objet, Cognos).

Servicios de Aplicacións

Con 26 anos xerando este tipo de servicios, o portafolio de solucións de Softtek cobre o ciclo de vida completo da aplicación. O mix entre a experiencia, o nivel de madurez de proceso CMMi5 e máis a automatización de procesos, permítenos ofrecer un modelo Near Shore® efectivo en custo. As distintas áreas que ofrece a compañía: Desenrolos; QA & Probas, Mantemento & Soporte; Servicios ERPs (SAP e Oracle Apps); Integración de Datos e Seguridade nas aplicacións .