Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Desenvolvemento dun sistema de xestión da actividade de negocio dun concesionario de automóbiles, coñecido como DMS (Dealer Management System).

Avda. de Madrid, nº197, Vigo (Pontevedra)
Tlfn: 986267760

[{"razon_social":"SERINFER SERVICIOS INFORM\u00c1TICOS S.L.","enderezo_social":"Avda. de Madrid, n\u00ba197","localidade":"Vigo","telefono":"986267760","latitud":"0","longitud":"0","nome_entidade":"SERINFER"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Vigo

Solución(s) TIC

Workshop Mobile (Recepción Activa)

O sofware Recepción Activa supón unha solución tecnolóxica móbil que optimiza o proceso de recepción e revisión de danos do vehículo que entra no taller. A través dun fluxo de traballo intuitivo, recepciona o vehículo, o chequea e finalmente crea a orde de traballo correspondente. Así mesmo, conséguese unha mellora considerable na imaxe e servizo ao cliente.

GTW3

GTW3 é unha aplicación web móbil que nace para cubrir todas as necesidades de xestión dos talleres de automóbiles (tanto servicios oficiais como talleres independientes) que busca facilitar las funcións da recepción do taller a través da recepción activa do vehículo ao lado do cliente, a función comercial (ofertando todos os servizos dos que dispón o taller), as funcións ténicas, económicas (orzamentos e multiorzamentos) e as funcións organizativas (control de fichaxes).