Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Elaboración de produtos web e multimedia

Calle Pardal, 12, Vigo (Pontevedra)
Tlfn: 986136710

[{"razon_social":"Calle Pardal, 12","enderezo_social":"Calle Pardal, 12","localidade":"Vigo","telefono":"986136710","latitud":"0","longitud":"0","nome_entidade":"Al\u00e9n Multimedia S.L."}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Vigo

Solución(s) TIC

Cursos de Chinés, Arabe, Romani e portugués

Webs Multimedia con curso de chinés , atabe, romani e portugués todos gratuitos elaborados para diferentes proxectos europeos,. O de chinés e árabe están indicados especialmente para negocios.