Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Bdunk é unha empresa onde se une FLOSS (Free/Libre Open Source Software) co mundo real. Traballan con hárdware libre (Arduino). Para poder actuar no contorno usan a linguaxe Processing coa que crean aplicacións de domótica ou industriais.

Avda Conde Fenosa 45, 6A, O Barco de Valdeorras (Ourense)
Tlfn: 657258937

[{"razon_social":"Bdunk","enderezo_social":"Avda Conde Fenosa 45, 6A","localidade":"O Barco de Valdeorras","telefono":"657258937","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"Bdunk"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • O Barco de Valdeorras

Solución(s) TIC

Programación con Processing

Con Processing creamos paneis desde os que controlar por porto serial, ethernet, zigbee, ? actuadores ou sensores (luces, calefacción, sensor de temperatura,...)