Acceder al contenido principal

Provedor TIC

APDTIC é unha consultora especializada no dereito TIC, composta por un conxunto de expertos nas diferentes áreas e que ten como principal obxectivo axudar as empresas e as administracións nos seus novos retos dixitais

Rúa Hórreo, 22, 3º, Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlfn: 881805020

[{"razon_social":"APDTIC Profesionales, S.L.","enderezo_social":"R\u00faa H\u00f3rreo, 22, 3\u00ba","localidade":"Santiago de Compostela","telefono":"881805020","latitud":"42.8761","longitud":"-8.54409","nome_entidade":"APDTIC"},{"razon_social":"APDTIC Profesionales, S.L.","enderezo_social":"Plaza Porta do Sol 10, 4\u00ba","localidade":"Vigo","telefono":"881805020","latitud":"0","longitud":"0","nome_entidade":"APDTIC"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Santiago de Compostela
  • Vigo

Solución(s) TIC

Delegado de Protección de Datos

As funcións do Delegado de Protección de Datos (DPD) que serán acometidas segundo o estipulado no artigo 39 do RGPD:

- Informar e asesorar: E aos seus empregados que se ocupen do tratamento das obrigacións que lles incumben, en virtude do RGPD e da Lei Orgánica, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personales e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD).

- Supervisar o cumplimiento da normativa de protección de datos: E das políticas da entidade en materia de protección de datos persoais, incluída a asignación de responsabilidades, a concienciación e formación do persoal que participa nas operacións de tratamento, e as auditorías correspondentes.

- Análise de riscos e Evaluacións de impacto: Realizaranse as análises de riscos e as evaluacións de impacto necesarias de acordo ca súa aplicación en conformidade ao artigo 35 RGPD.

- Cooperar coa Agencia Española de Protección de Datos ( AEPD ): Notificando as brechas de seguridade.

- Ser o punto de contacto da AEPD e do cidadán: Para as cuestións relativas al tratamiento de datos personales, e realizar consultas, no seu caso, sobre cualquera outro asunto.

Registro de Marca

Registrar la marca de tu negocio con la que actúas en el mercado es algo fundamental para protegerte frente a terceros. En APDTIC hacemos un estudio previo del mercado y registramos tu marca, impidiendo así que un tercero utilice el mismo signo distintitivo que el de tu empresa.