Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Prestación de servicios informáticos de todo tipo y, fundamentalmente, la monitorización de procesos industriales y comerciales, mediante la recogida de datos informáticos y la aplicación de elementos de software y hardware que faciliten e incrementen el suministro de datos, para su control. Utilizamos un sistema de monitorización de software libre personalizado como herramienta principal, cuya misión es la recogida y visualización de datos provenientes de diversas fuentes: autómatas, sensores, bases de datos, servidores, equipos de comunicaciones, etc. Esta herramienta se puede completar con un ecosistema de sensores y actuadores que permiten su posicionamiento en lugares remotos, de difícil acceso o que están en movimiento.

Calle San José, nº 4, 3º C, Pontevedra (Pontevedra)
Tlfn: 615769663

[{"razon_social":"Muutech Monitoring Solutions S.L.","enderezo_social":"Calle San Jos\u00e9, n\u00ba 4, 3\u00ba C","localidade":"Pontevedra","telefono":"615769663","latitud":"42.4283","longitud":"-8.64577","nome_entidade":"Muutech Monitoring Solutions S.L."}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Pontevedra

Solución(s) TIC

Zabbix

Zabbix é unha solución de monitorizacion distribuída e escalable de redes e aplicativos a nivel empresarial vía web. Permite un acceso centralizado a toda a información obtida dos distintos nodos da nosa rede. É quen de encontrar automaticamente, mediante un rango de IPs, servizos e SNMP, e comeza a monitorizalos automaticamente. Permite unha administración sinxela, gardándose os datos en BD (Oracle, MySQL, PostgreSQL ou SQLite). Realiza unha monitorización en tempo real, mandando avisos mediante email, SMS ou Jabber. Débese diferenciar entre o servidor e os axentes Zabbix. Os axentes son os encargados de entregar os datos desexados ao servidor Zabbix. En resumen, Zabbix ofrece características de monitorización avanzada, alertas e visualización que actualmente non están presentes noutros sistemas de monitorización, nin sequera privativos. Distribúese baixo a licenza GPL2.