Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Desenvolvemento de software, SAT e consultoría open source. ERP, comercio electrónico, desenvolvemento móbil, proxectos software I+D, RAD

Hedras 4 Loft 2N, Ames (A Coruña)
Tlfn: 981580679

[{"razon_social":"Ozono Multimedia S.L.L.","enderezo_social":"Hedras 4 Loft 2N","localidade":"Ames","telefono":"981580679","latitud":"42.8492","longitud":"-8.58178","nome_entidade":"Ozono Multimedia"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Ames

Solución(s) TIC

OpenERP

Open ERP é un sistema que combina as funcionalidades dun sistema ERP e un CRM. Ten compoñentes separados en esquema Cliente-servidor. Dispón de interfaces XML-RPC, e SOAP. Entre as súas características están a contabilidade analítica, contabilidade financeira, xestión de almacéns/inventario, xestión de vendas e compras, automatización de tarefas, campañas de mercadotecnia, axuda técnica (Helpdesk), e punto de venda. Dentro da construción mesma do software faise uso intensivo de fluxos de traballo que se poden integrar cos módulos facendo a modificación de aprobación e en xeral de calquera proceso adaptable. Emprega Postgresql como Sistema manexador de bases de datos e foi programado con Python, o cal permite que a súa adecuación e implantación sexa limpa e poida ter unha curva bastante menor que outras solucións. OpenERP coñecíase anteriormente como TinyErp. Distribúese con licenza GPL.

Odoo

Odoo é ERP modular que conta con funcionalidades para tódolos departamentos empresariais: contabilidade analítica, contabilidade financeira, xestión de almacéns/inventario, xestión de vendas e compras, automatización de tarefas, campañas de mercadotecnia, axuda técnica (Helpdesk), punto de venda físico e e-commerce. Dentro da construción mesma do software faise uso intensivo de fluxos de traballo que se poden integrar cos módulos facendo a modificación de aprobación e en xeral de calquera proceso adaptable. Emprega Postgresql como Sistema manexador de bases de datos e é programado con Python, o cal permite que a súa adecuación e implantación sexa limpa e poida ter unha curva bastante menor que outras solucións. Odoo coñecíase anteriormente como OpenErp. Distribúese con licenza GPL.