Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Expertos na implantación e personalización do ERP Odoo en todo tipo de negocios e empresas. Realización de desenvolvementos a medida sobre o ERP Odoo. Implantacións de eCommerce avanzados sobre Woocommerce e Prestashop.

Pintor Lugrís 10 1ºD, Vigo (Pontevedra)
Tlfn: 644430797

[{"razon_social":"Sinerkia Innovaci\u00f3n y Desarrollo S.L.","enderezo_social":"Pintor Lugr\u00eds 10 1\u00baD","localidade":"Vigo","telefono":"644430797","latitud":"0","longitud":"0","nome_entidade":"Sinerkia Innovaci\u00f3n y Desarrollo"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Vigo

Solución(s) TIC

OpenERP

Open ERP é un sistema que combina as funcionalidades dun sistema ERP e un CRM. Ten compoñentes separados en esquema Cliente-servidor. Dispón de interfaces XML-RPC, e SOAP. Entre as súas características están a contabilidade analítica, contabilidade financeira, xestión de almacéns/inventario, xestión de vendas e compras, automatización de tarefas, campañas de mercadotecnia, axuda técnica (Helpdesk), e punto de venda. Dentro da construción mesma do software faise uso intensivo de fluxos de traballo que se poden integrar cos módulos facendo a modificación de aprobación e en xeral de calquera proceso adaptable. Emprega Postgresql como Sistema manexador de bases de datos e foi programado con Python, o cal permite que a súa adecuación e implantación sexa limpa e poida ter unha curva bastante menor que outras solucións. OpenERP coñecíase anteriormente como TinyErp. Distribúese con licenza GPL.