Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Facemos e-learning, contidos dixitais educativos e formativos, redacción web, servizos lingüísticos e comunicación social.

Estrada da Gándara 33-35 , entreplanta, Narón (A Coruña)
Tlfn: 881939142

[{"razon_social":"S.C.G. de T.A. Tagen Ata","enderezo_social":"Estrada da G\u00e1ndara 33-35 , entreplanta","localidade":"Nar\u00f3n","telefono":"881939142","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"Tagen Ata"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Narón

Solución(s) TIC

Contidos dixitais para a teleformación

Cursos adaptados a formato dixital estandarizado para plataformas de elearning.

Contidos dixitais para a web

Adaptación de guías, manuais e creación de materiais dixitais destinados para a web.

Exeria

Desenvolvemento dunha aplicación de corrección lingüística integrada en Openoffice.org que permite detectar e ofrecer solucións ante un uso sexista da linguaxe.

Localización e tradución

Localización e tradución de aplicacións de sóftware libre e de contornos de escritorio.