Acceder al contenido principal

Provedor TIC

O deseño web, programación, seo, adwords... e a nosa especialidade. Contamos con un sistema de administración web propía adaptado as necesidades dos nosos clientes facilmente, o cliente pode editar o contido facilmente desde este panel de control, cambiando fotografías, textos, videos, audios... con dous simples clicks. Ademaís todas as nosas webs a partir do 1 de xaneiro do 2012 funcionan en formato mobil. Ademais de desenrolo tamén nos dedicamonos o posicionamento tanto orgánico como de pago. Tamén ofrecemos outras solucions como poden ser o hospedaxe e rexistro de dominios

AVENIDA DE LA CORUÑA 490 - CEI NODUS, LUGO (Lugo)
Tlfn: 982873891

[{"razon_social":"LUGOINTERNET","enderezo_social":"AVENIDA DE LA CORU\u00d1A 490 - CEI NODUS","localidade":"LUGO","telefono":"982873891","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"LUGOINTERNET"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • LUGO

Solución(s) TIC

Prestashop

Prestashop e unha ferramenta para xerar e administrar tendas virtuales de maneira senxela. Esta ferramenta esta desenrolada en php5, e moi liviana e rápida. Permite - Comparar productos - Elexir productos - Catálogo - Xestión de inventarios - Categorias e subcategorias ilimitadas - Atributos ilimitados - Imaxes ilimitadas - Comentario dos clientes - Dobre indicación dos productos con IVE e sin IVE .....