Acceder al contenido principal

Provedor TIC

CONEXIONA TELECOM, S.L. es una empresa TIC radicada en el Parque Tecnolóxico de Galicia, Ourense, fundada en el año 2006 y que concentra su actividad principal en el desarrollo de soluciones basadas en JAVA para sistemas inteligentes y en tiempo real. El trabajo en equipo, la motivación e iniciativa y la participación en proyectos de I+D de alcance internacional son nuestras señas de identidad. El empuje y compromiso de nuestros trabajadores son las razones de nuestro éxito

Tecnópole I, oficina 16- Parque Tecnolóxico de Galicia, San Cibrao das Viñas (Ourense)
Tlfn: 988105919

[{"razon_social":"CONEXIONA TELECOM, S.L.","enderezo_social":"Tecn\u00f3pole I, oficina 16- Parque Tecnol\u00f3xico de Galicia","localidade":"San Cibrao das Vi\u00f1as","telefono":"988105919","latitud":"0","longitud":"0","nome_entidade":"CONEXIONA TELECOM S.L."}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • San Cibrao das Viñas

Solución(s) TIC

VOIP/EXIACORE/ASTERISK

Solución de comunicacións VoIP baseada en software libre Asterisk, que permite a xestión de todas as funcionalidades dunha centralita telefónica propietaria, mediante unha interfaz web de usuario intuitiva e capaz de ser usada por calquera cliente sen coñecementos de programación. Integración con calquera aplicación de xestión empresarial (ERP, CRM, ..)

iPlace

Aplicación para a monitorización e control integral de calquera edificio ou instalación, que permite a integración de calquera dispositivo analóxico de calquera marca para que funcione como un elemento domótico. Con este produto poderás controlar desde unha web, ou a través de tablet ou smartphone todos os elementos dunha instalación, monitorizando o seu funcionamento, consumos enerxéticos, estado de compoñentes, videovixilancia, etc;  así como operar todo o funcionamento de calquera instalación.

Ingeniería hardware-software

Desarrollo de dispositivos hardware integrados para cualquier aplicación, mediante la utilización de estándares electrónicos abiertos. Se diseña, desarrolla, produce y comercializan soluciones hardware-software a medida del cliente.

Solucións SaaS

Servizos de Virtualización e Cloud computing, hosting e housing.

IPETROL

iPetrol é un software de xestión integral que permite o control eficiente de calquera Estación de Servizo desatendida, permitindo controlar desde unha estación individual ata unha rede.

iPetrol permite coñecer o estado real dunha Estación de Servizo en tempo real mediante a monitorización integrada de todos os sistemas da gasolineira, incluíndo: Sistema de video HD, alarmas dos diferentes sistemas, notificacións dos sensores, visualización das vendas realizadas, monitorización do estado de todos os dispositivos (iluminación, power, HVAC, reboot devices), etc.

Pero non só iso, senón que ademais iPetrol tamén permite acceder a información de valor para estratexias de Business Intelligence como son: Situación e prezos do combustible en estacións de servizo cercanas, evolución temporal dos prezos, etc.

Todo elo, cun control remoto a través da súa sinxela interfaz Web ou a través da súa aplicación para Smartphones. Con iso, e con tan só un “click”, vostede poderá realizar o control  seguimento integral do correcto funcionamento da súa estación de servizo: controlar o alumbrado, cambiar os prezos dos surtidores e os tótems, apertura/peche de portas, conexión de alarmas ou o reinicio de calquera dispositivo presente nunha Estación de Servizo.

Con iPetrol o cliente contará cun sistema de asistencia a través dun interfono IP que lle permitirá a comunicación directa cun operador que poda resolver en tiempo real calquera incidencia específica durante a repostaxe.

iPetrol cumpre ademais coa modificación da Instrución Técnica Complementaria ITC MIRIP04 nos diferentes apartados referidos a este tipo de instalacións. Concretamente garántese o cumprimento da esixencia de que as “instalacións desatendidas disporán dun sistema de monitorización con acceso remoto para a supervisión dos principais elementos e equipos da instalación”.

iPetrol é a solución completa que lle axuda a optimizar o funcionamento das súas estacións de Servizo, reducindo incidencias, custos enerxéticos, custos de persoal así como o seu rendemento eficiente mediante unha continua monitorización de parámetros para establecer estratexias de business Intelligence.