Acceder al contenido principal

Provedor TIC

CONSULTORIA Y DESARROLLO SOLUCIONES MOVILES MULTIDISPOSITIVO XONE RFID TRAZABILIDAD SGA, CADENA DE SUMINISTRO HARDWARE INDUSTRIAL INTERMEC,MOTOROLA,BROTHER(PDA,LECTORES,IMPRESORAS) SERVICIO TECNICO PROPIO,MANTENIMIENTO Y REPARACION

C/VENEZUELA 15-17 BAJO, BETANZOS (A Coruña)
Tlfn: 981772120

[{"razon_social":"SUMINISTROS INFORMATICOS WARNIER S.L","enderezo_social":"C\/VENEZUELA 15-17 BAJO","localidade":"BETANZOS","telefono":"981772120","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"WARNIER MOBILE WORKERS"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
 • BETANZOS

Solución(s) TIC

PLATAFORMA XONE

A plataforma de mobilización de procesos XONE permite: desenvolvemento de solucións móbiles multidisposito para Android, Iphone, Blackberry, Win Mobile, tablet, pc, web.

Fai real a posibilidade de utilizar o mesmo desenvolvemento en calquera empresa con distintos perfís de usuarios utilizando diferentes dispositivos con distintos sistemas operativos compartindo as mesmas aplicacións e comunicando por calquera via (Wifi, WIMAX, GPRS, UMTS, HSDPA,etc) e comutando automaticamente entre eles facéndoo así transparente para o usuario.

Integra á súa vez coas multiples BBDD ou ERP como SQL, MySQL, DB2, ORACLE, SAP, NAVISION,etc.

A Plataforma é multisectorial con solucións a dia de hoxe de: AUTOVENTA PREVENTA INSPECCIÓNS, CRM, CADRO DE MANDOS, SERVIZOS TÉCNICOS TASACIÓNS, LECTURA DE CONTADORES, PERITACIÓNS, INVENTARIOS

Como Plataforma permite a utilizacion de:

 • Xeolocalización
 • Certificación de firma Medios de pago con lectura de cartóns de banda e chip
 • Transmisión de imaxes
 • Lectura de códigos de barra e RFID
 • Despregue e mantemento remoto
 • Garante a evolución tecnolóxica e evita gastos recorrentes.

 

FAST PROCESS (Soluciones moviles para almacen)

Fast Process solucion móbil de almacén é unha ferramenta sinxela pero potente que funciona de maneira independente ao software que xa teña instalado o cliente e que ademais o complementa.

O gran valor engadido que ofrece Fast Process con respecto ao resto de ferramentas existentes é a posibilidade de obter resultados de produtividade, estatísticos, lanzar alarmas, etc., no mesmo momento en que se está producindo. Desta forma, estará continuamente informado as variacións que se producen no seu almacén e comezar realmente a tomar decisións en tempo real, o que aumentará considerablemente a produtividade do seu negocio á vez que lle permite distribuír os recursos de maneira flexible segundo as súas necesidades.

Esta ferramenta é totalmente modular permitíndolle implantar só os procesos de almacén que interesan á empresa. Fast Process permite:

 • ENTRADA DE MERCADORÍA (impresión de etiquetas e albaráns, visualizador de peiraos)
 • CLASIFICACIÓN DE MERCADORÍA (impresión de etiqueta definitiva, exportación a Excel dos movementos, clasificación por voz)
 • LOCALIZACIÓN DE MERCADORÍA (visualizador de expedicións, parte de produtividade por carretilla, pantalla de tarefas pendentes)
 • PICKING (visualizador de Licking, impresión de parking list, impresión de albarán para destinatario, comunicación con axencia de transporte, put to Lixeiro móbil)
 • REPOSICIÓN DE PICKING ( visualizador de ocos libres, reposición por voz, impresión de etiquetas de retiradas parciais)
 • INVENTARIO (visualizador de inventario, impresión de parte de inventario, resultado de inventario)
 • CROS DOCKING (impresión de etiquetas, impresión de albarán, módulo para intranet)
 • EXPEDICIÓNS DE SAÍDA (comunicación con axencia de transporte, Tracking da mercadoría, impresión de etiquetas de expedición, impresión de carta de portes, visualizador de expedicións)
 • CONTROL DE CALIDADE (parte de incidencias detectadas, módulo para intranet, pantalla de publicación de incidencias)
 • LOXÍSTICA INVERSA (parte de devolución a clientes, orde de devolución a contabilidade , impresión de etiqueta de devolución)
 • INDICADORES DE PROCESOS KPI (informe de indicadores, exportación de indicadores, intraweb compatible con iPhone e Android, arquivo histórico de indicadores)
 • COMERCIO ELECTRÓNICO (preparación de pedidos, xestión de devolucións, servizos pre-venda, seguimento de campañas)
 • STORE (autovenda, inventarios, checklist de supervisión )

TODOS OS MÓDULOS SON COMPLEMENTARIOS E FUNCIONAN INDIVIDUAL E  COLECTIVAMENTE PERMITIENDOLE CONSTRUÍR A MELLOR SOLUCIÓN INDEPENDENTEMENTE DO TAMAÑO DA EMPRESA

FASHION MOBILE

Solución móbil multidispositivo valida para Android, iPhone, iPad, Windows 8, blackberry, Web, etc Integracion co ERP do cliente (SQL,ORACLE,SAP,DB2,NAVISION,etc)

Fashion Mobile permite a calquera comercial do sector téxtil xestionar a relación cos seus clientes dunha maneira sinxela á vez que a empresa obtén informacion en tempo real das accións dos seus comerciais.

FUNCIONALIDADE

 • CRM comercial xestión de pedidos (tallas,cores,marcas e modelos)
 • Catálogo virtual Gestion ofertas e campañas Consulta de stocks
 • Xeolocalización clientes
 • Lectura de códigos de barras
 • Xeolocalización comerciais e control de rutas
 • Avisos central/comercial e viceversa
 • Control de risco clientes
 • Asina en pantalla
 • Asina dixital
 • Medios de pago

SAT Mobile Solution

SAT Mobile Solution é unha solución de mobilidade desenvolvida para axudarlle a optimizar os seus procesos de recepción, xestión e resolución de incidencias.
SAT Mobile Solution permite aos técnicos traballar con dispositivos móbiles, industriais ou de consumo, nos que dispoñen da súa ruta de traballo previamente planificada desde a central e optimizada segundo a carga de traballo de cada día. Os técnicos van actualizando a información do sistema desde os seus dispositivos móbiles mediante o rexistro das súas accións. Existe comunicación constante entre a central e os técnicos,
dispoñendo de información actualizada en todo momento.
Desde a identificación dos técnicos no sistema ata a confirmación por parte do destinatario da resolución da incidencia, a solución conta cunha serie de funcionalidades que optimizan o proceso de negocio, dotándoo de ferramentas de gran valor engadido.
SAT Mobile Solution permite, ademais, un retorno do investimento a curto prazo, debido á reducción de custos pola optimización de recursos e esfuerzos e a un reducido período de implantación.

Características do software:

 • Inicio e fin de xornada
 • Control de tempos*
 • Partes de Traballo:
  • Realización
  • Asignación
  • Aceptación
 • Histórico de partes
 • Consulta de documentación
 • Xestión de repostos
 • Realización de inventarios
 • Mensaxería
 • Avisos
 • Certificación servizos (SMS, EMAIL)
 • Xeolocalización

Características tecnolóxicas incluídas:

 • Xeolocalización
 • Firma dixital en pantalla.
 • Fotografía.
 • Identificación código barras

Dispositivos posibles:

 • Calquera dispositivo móbil de consumo o industrial.
 • Sistemas Operativos: calquera sistema operativo Windows, Android, Blackberry, IOS... e calquera versión.

Características opcionais

 • Escaneado de documentos
 • Cifrado datos Firma Dixital
 • Cifrado documentos Firma Dixital
 • Impresión de documentos.
 • Identificación mediante RFID

Insurance Mobile Solution

Insurance Mobile Solution é unha solución de mobilidade desenvolvida para axudarlle a optimizar os seus procesos de peritación e reparación dos sinistros dos seus asegurados. 
Insurance Mobile Solution permite aos peritos traballar con dispositivos móbiles, industriais ou de consumo, nos que dispoñen da súa axenda de traballo previamente planificada desde a central. Os peritos van actualizando a información do sistema desde os seus dispositivos móbiles mediante o rexistro das súas accións. Existe comunicación constante entre a central, os peritos e os técnicos de reparacións, dispoñendo de información actualizada en todo momento. 
Desde a identificación dos peritos no sistema ata a finalización das tarefas e peche da incidencia, a solución conta cunha serie de funcionalidades que optimizan o proceso de negocio, dotándoo de ferramentas de gran valor
engadido. 
Insurance Mobile Solution permite, ademais, un retorno do investimento a curto prazo, debido á reducción de custos pola optimización de recursos e esforzos e a un reducido período de implantación.

Características do software:

 • Inicio e fin de xornada
 • Consulta de axenda
 • Aceptación de tarefas
 • Rechazo de tarefas
 • Desenvolvemento de tarefas de peritación
 • Desenvolvemento de tarefas de reparación
 • Incidencia sobre tarefas
 • Comunicación entre intervintes
 • Consulta de póliza desde o terminal*
 • Realización de fotografías
 • Ubicación da tarefa con Google Maps

Características Tecnolóxicas Incluídas:

 • Xeolocalización
 • Transmisión de documentos
 • Fotografía
 • Dispositivos Posibles: calquera dispositivo móbil de consumo o industrial
 • Sistemas Operativos: calquera sistema operativo Windows, Android, Blackberry, IOS... e calquera versión.

Características Opcionais:

 • Escaneado de documentos
 • Cifrado datos Firma Dixital
 • Cifrado documentos Firma Dixital
 • Impresión de documentos
 • Transmisión de documentos

Transport Mobile Solution

Transport Mobile Solution é unha solución de mobilidade desenvolvida para axudarlle a optimizar os seus procesos de entrega e/ou recollida de mercadoría.

Transport Mobile Solution permite aos transportistas, con frota propia e/ou autónomos, traballar con dispositivos móbiles, industriais ou de consumo, nos que dispoñen da súa ruta de traballo previamente planificada desde a central e optimizada segundo a carga de traballo de cada día.

Os transportistas van actualizando a información do sistema desde os seus dispositivos móbiles mediante o rexistro das súas accións. Existe comunicación constante entre a central e os transportistas, dispondo de información actualizada en todo momento.

Desde da identificación dos transportistas no sistema até a confirmación por parte do destinatario da mercadoría recibida, a solución conta cunha serie de funcionalidades que optimizan o proceso de negocio, dotándoo de ferramentas de gran valor engadido.

Transport Mobile Solution permite, ademais, un retorno do investimento a curto prazo, debido á redución de custos pola optimización de recursos e esforzos e a un reducido período de implantación.

Características do software:

 • Administración e xestión de transportistas
 • Identificación de transportistas no sistema
 • Inicio e fin de xornada
 • Xestión de frotas de vehículos
 • Carga de bultos*
 • Planificación e modificación de rutas
 • Control mercadoría.
 • Trazabilidade do paquete
 • Seguimento do envío
 • Entregas/recollidas realizadas
 • Entregas/recollidas erradas
 • Incidencias
 • Incidencias a nivel de bultos*
 • Mensaxería interna
 • Sistemas de aviso a dispositivos
 • Confirmación de entregas/recollidas
 • Certificación de servizos (sms, email)*
 • Xeoposicionamento

Características Tecnolóxicas Incluídas:

 • Xeolocalización
 • Dixitalización de Firma
 • Fotografía
 • Identificación mediante código barras

Características Opcionais:

 • Escaneado de documentos
 • Cifrado datos Asina Dixital
 • Cifrado documentos Asina Dixital
 • Impresión de documentos
 • Identificación mediante RFID

Dispositivos Posibles: Calquera dispositivo móbil de consumo ou industrial.

Sistemas Operativos: Calquera sistema operativo Windows, Android, Blackberry, IOS... e calquera versión.

Sales Mobile Solution

Saes Mobile Solution é unha solución de mobilidade desenvolvida para axudarlle a optimizar
os seus procesos de autoventa, preventa e distribución
.

Saes Mobile Solution permite aos operarios traballar con dispositivos móbiles, industriais ou de consumo, nos que dispoñen da súa ruta de traballo previamente planificada desde a central.

Os operarios van actualizando a información do sistema desde os seus dispositivos móbiles mediante o rexistro das súas accións. Existe comunicación constante entre a central e os operarios, dispondo de información actualizada en todo momento.

Desde da identificación dos operarios no sistema até a confirmación por parte do cliente da entrega do pedido, a solución conta cunha serie de funcionalidades que optimizan o proceso de negocio, dotándoo de ferramentas de gran valor engadido.

Saes Mobile Solution permite, ademais, un retorno do investimento a curto prazo, debido á redución de custos pola optimización de recursos e esforzos e a un reducido período de implantación.

Características do software:

 • Inicio e fin de xornada
 • Alta de Clientes
 • Xestión de stock**
 • Xestión de visitas
 • Realización de pedidos
 • Histórico de vendas
 • Geolocalización de clientes*
 • Xestión de cobros*
 • Xestión de risco
 • Tarifas
 • Ofertas e promociones
 • Control de gastos
 • Xestión Punto de Venda*
 • Encuentas*
 • Control fornecido por cliente*
 • Control stock online*
 • Informes en mobilidade
 • Trazabilidad no lote de venda

Características Tecnolóxicas Incluídas

 • Xeolocalización
 • Firma dixital en pantalla
 • Fotografía
 • Identificación código barras
 • Dispositivos Posibles
 • Calquera dispositivo móbil de consumo ou industrial.

Características Opcionais:

 • Escaneado de documentos
 • Cifrado datos Asina Dixital
 • Cifrado documentos Asina Dixital
 • Impresión de documentos
 • Identificación mediante RFID

Sistemas Operativos:Calquera sistema operativo Windows, Android, Blackberry, IOS... e calquera versión.

ORA Mobile Solution

ORA Mobile Solution é unha solución de mobilidade desenvolvida para levar a cabo a xestión das funcionalidades das Ordenanzas Reguladoras de Aparcadoiros (ORA) en cada cidade.

ORA Mobile Solution permite aos controladores traballar con dispositivos móbiles, industriais ou de consumo, a través dos que poden xestionar o inicio da xornada, alta de denuncias, identificación de diferentes zonas de aparcadoiros, adveraciones de denuncias...

Os controladores van actualizando a información do sistema desde os seus dispositivos móbiles mediante o rexistro das súas accións. Existe comunicación constante entre a central e os controladores, dispondo de información actualizada en todo momento.

Desde da identificación dos controladores no sistema até a finalización da xornada, a solución conta cunha serie de funcionalidades que optimizan o proceso de negocio, dotándoo de ferramentas de gran valor engadido.

ORA Mobile Solution permite, ademais, un retorno do investimento a curto prazo, debido á redución de custos pola optimización de recursos e esforzos e a un reducido período de implantación.

Características do software:

 • Inicio e fin de xornada
 • Imposición de denuncias
 • Alta máquinas expendedoras
 • Adveración de denuncias
 • Modo control de zonas
 • Modo rotación de zonas
 • Mensaxería
 • Petición de auxilio
 • Xestión de identificación de residentes
 • Comprobación pago móbil
 • Xestión de reincidentes

Características Tecnolóxicas Incluídas:

 • Xeolocalización
 • Firma dixital en pantalla
 • Fotografía
 • Identificación código barras
 • Impresión de documentos

Características Opcionais:

 • Escaneado de documentos
 • Cifrado datos Asina Dixital
 • Cifrado documentos Asina Dixital
 • Identificación mediante RFID

Dispositivos Posibles: Calquera dispositivo móbil de consumo ou industrial.

Sistemas Operativos: Calquera sistema operativo Windows, Android, Blackberry,
IOS... e calquera versión.

Construction Mobile Solution

Construction Mobile Solution é unha solución de mobilidade desenvolvida para axudarlle
a optimizar os seus procesos de seguimento de execución de obras, control de materiais e realización de certificacións.

Construction Mobile Solution permite ao persoal de obra traballar con dispositivos móbiles, industriais ou de consumo, nos que dispoñen do estado de execución da mesma, dos materiais recibidos ou pendentes, do estado do gasto, etc. A información vaise actualizando no sistema desde os seus dispositivos móbiles mediante o rexistro das súas accións. Existe comunicación constante entre a central e os operarios dos diferentes centros, dispoñendo de información actualizada en todo momento.

A solución conta cunha serie de funcionalidades que optimizan o proceso de negocio, dotándoo de ferramentas de gran valor engadido. Construction Mobile Solution permite, ademais, un retorno do investimento a curto prazo, debido á redución de custos pola optimización de recursos e esforzos e a un reducido período de implantación.

Características do software:

 • Administración e xestión de operarios
 • Identificación de operarios no sistema
 • Xestión de proxectos
 • Seguimento de execución de obra
 • Control presupostos
 • Medicións
 • Seguimento e imputación gastos
 • Control de man de obra
 • Control de maquinaria
 • Control de provedores
 • Estado de pedidos a provedores
 • Xestión de mercadoría e almacéns
 • Control stock en almacéns de obra
 • Inventarios
 • Planificación e modificación de fases obra
 • Xestión documental
 • Certificacións
 • Incidencias
 • Mensaxería interna
 • Sistemas de aviso a dispositivos
 • Cadros de mando

Opcións:

 • GPS Posicionamento
 • Asina dixital en pantalla.
 • Escaneado de documentos.
 • Fotografía.
 • Vídeo.
 • Códigos 1D, 2D e QR.

Dispositivos Posibles: Calquera dispositivo móbil de consumo ou industrial.

Sistemas Operativos: Calquera sistema operativo Windows, Android, Blackberry, IOS... e calquera versión.