Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Desenvolvemento de aplicacións informáticas a medida, para dispositivos móbiles, páxinas Web, sistemas de localización GPS, sistemas de monitorización remota, M2M, etc.

C\Copérnico, 5 1ºA Local 2, A Coruña (A Coruña)
Tlfn: 981145034

[{"razon_social":"Nextgal Soluciones Inform\u00e1ticas, s.l.","enderezo_social":"C\\Cop\u00e9rnico, 5 1\u00baA Local 2","localidade":"A Coru\u00f1a","telefono":"981145034","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"Nextgal"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • A Coruña

Solución(s) TIC

Nextgal Locator

Plataforma de localización e seguimento GPS de todo tipo de activos (mercancías, vehículos, camións, e persoal). Pódese utilizar dispositivos móviles (Blackberry, Android, etc.) ou dispositivos embarcados en vehículos. Moi flexible, con API de integración nas aplicacións do cliente (ERP, CRM, etc.) e sin inversión inicial.

Nextgal Pocketmobile

Análise, deseño e programación de aplicacións para dispositivos móbiles, todo tipo de aplicacións, integradas e non integradas con sistemas corporativos, publicidade, libros electrónicos, realidade aumentada, localización e seguimento gps, formularios, etc. Aplicacións para técnicos, comerciais, etc.

Nextgal CMS

Desenvolvemos todo tipo de páxinas webs baseadas en plataformas de código aberto (Joomla!, Drupal e WordPress). Deseño completamente personalizable segundo os requisitos do cliente e profesional, rápida implantación. Xestión do dominio, contas de correo, hosting, etc.