Acceder al contenido principal

Descrición

ERP (software de gestión) para la implantación y el seguimiento del Compliance 

Open ERP é un sistema que combina as funcionalidades dun sistema ERP e un CRM. Ten compoñentes separados en esquema Cliente-servidor. Dispón de interfaces XML-RPC, e SOAP. Entre as súas características están a contabilidade analítica, contabilidade financeira, xestión de almacéns/inventario, xestión de vendas e compras, automatización de tarefas, campañas de mercadotecnia, axuda técnica (Helpdesk), e punto de venda. Dentro da construción mesma do software faise uso intensivo de fluxos de traballo que se poden integrar cos módulos facendo a modificación de aprobación e en xeral de calquera proceso adaptable. Emprega Postgresql como Sistema manexador de bases de datos e foi programado con Python, o cal permite que a súa adecuación e implantación sexa limpa e poida ter unha curva bastante menor que outras solucións. OpenERP coñecíase anteriormente como TinyErp. Distribúese con licenza GPL.

Prezo:
Nº de implementacións:


É software libre

Licenza(s)
Repositorio

Provedor TIC

Softic

Advanced Systems Puntobit, S.L., Avda. de Lugo, 145 bajo (A Coruña)
Tlfn: 981062590

[{"razon_social":"Advanced Systems Puntobit, S.L.","enderezo_social":"Advanced Systems Puntobit, S.L.","localidade":"Avda. de Lugo, 145 bajo","telefono":"981062590","latitud":"42.8776","longitud":"-8.53441","nome_entidade":"Softic"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Avda. de Lugo, 145 bajo