Acceder al contenido principal

Descrición

Diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de sistemas de automatización para industria.

Prezo:
Nº de implementacións:

Provedor TIC

Tecdesoft

POL. POCOMACO. 5ª AVENIDA-PARC. E-18, A CORUÑA (A Coruña)
Tlfn: 981900290

[{"razon_social":"T\u00e9cnicas de Soft S.A.","enderezo_social":"POL. POCOMACO. 5\u00aa AVENIDA-PARC. E-18","localidade":"A CORU\u00d1A","telefono":"981900290","latitud":"0","longitud":"0","nome_entidade":"Tecdesoft"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • A CORUÑA