Acceder al contenido principal

Descrición

Os nosos servicios permiten os nosos clientes reducir os custos de soporte. A través do modelo de SLA, operacións Six ~ Sigma e aplicación do modelo Near Shore®, Softtek pode efectuar un servicio efectivo en custo e con baixo risco de soporte de infraestructura. A gama que ofrece este servicio comprende: Desktop Support (L1,L2); Redes e  Administración de Servidores; Administración de Seguridade; Xestión de activos; Soporte de Telefonía; Seguridade operacional e Xestión de activos TI

Prezo:
Nº de implementacións:

Provedor TIC

Softtek

Polígono Pocomaco, parcela D - 22. Edificio Iniciativas Empresariais Mans, A Coruña (A Coruña)
Tlfn: 981980800

[{"razon_social":"GDC STK, S.L. ","enderezo_social":"Pol\u00edgono Pocomaco, parcela D - 22. Edificio Iniciativas Empresariais Mans","localidade":"A Coru\u00f1a","telefono":"981980800","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"Softtek"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • A Coruña