Acceder al contenido principal

Descrición

Con 26 anos xerando este tipo de servicios, o portafolio de solucións de Softtek cobre o ciclo de vida completo da aplicación. O mix entre a experiencia, o nivel de madurez de proceso CMMi5 e máis a automatización de procesos, permítenos ofrecer un modelo Near Shore® efectivo en custo. As distintas áreas que ofrece a compañía: Desenrolos; QA & Probas, Mantemento & Soporte; Servicios ERPs (SAP e Oracle Apps); Integración de Datos e Seguridade nas aplicacións .

Prezo:
Nº de implementacións:

Provedor TIC

Softtek

Polígono Pocomaco, parcela D - 22. Edificio Iniciativas Empresariais Mans, A Coruña (A Coruña)
Tlfn: 981980800

[{"razon_social":"GDC STK, S.L. ","enderezo_social":"Pol\u00edgono Pocomaco, parcela D - 22. Edificio Iniciativas Empresariais Mans","localidade":"A Coru\u00f1a","telefono":"981980800","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"Softtek"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • A Coruña