Acceder al contenido principal

Descrición

Teixo (http://teixo.es) é a primeira plataforma global dispoñible na rede Internet para o sector residuos. Os seus obxectivos son dous 1- Dotar a produtores, recolledores-transportistas e xestores de residuos as ferramentas precisas para unha correcta xestión dos seus residuos, optimizando a súa pegada ecolóxica 2- Creación dunha rede social sectorial, foro de coñecemento a nivel estatal e global no eido da xestión de residuos. 

Prezo:
Nº de implementacións:

Provedor TIC

Teimas

Praza Pascual Veiga nº 7 Entr. A, Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlfn: 981523226

[{"razon_social":"Teimas Desenvolvemento, S.L.","enderezo_social":"Praza Pascual Veiga n\u00ba 7 Entr. A","localidade":"Santiago de Compostela","telefono":"981523226","latitud":"42.8714","longitud":"-8.56025","nome_entidade":"Teimas"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Santiago de Compostela