Acceder al contenido principal

Descrición

gvSIG é un proxecto de desenvolvemento de sistemas de información xeográfica en software libre, que inclúe principalmente as aplicacións gvSIG Desktop e gvSIG Mobile. gvSIG Desktop é un aplicativo de escritorio para a manipulación de información xeográfica con precisión cartográfica. Permite acceder a información vectorial e rasterizada así como a servidores de mapas que cumpran as especificacións do OGC. Esta é unha das principais características de GvSIG respecto doutros Sistemas de Información Xeográfica, o especial coidado na implementación de servizos OGC: WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service), WCS (Web Coverage Service), Servizo de Catálogo e Servizo de Nomenclátor. É quen de traballar, entre outros cos seguintes formatos gráficos vectoriais GML, SHP, DXF, DWG, DGN, KML e formatos de imaxe rasterizada como MrSID, GeoTIFF, ENVI o ECW. gvSIG Mobile é unha evolución de gvSIG Desktop orientada a dispositivos móbiles, ideal para proxectos de captura e actualización de datos en campo. Caracterízase por dispoñer dunha interface amigable, e conta cun amplo número de ferramentas SIG e GPS ideais para traballar con información de natureza xeográfica. gvSIG Mobile é tanto un Sistema de Información Xeográfica como un cliente de Infraestruturas de Datos Espaciais para dispositivos móbiles. É o primeiro clientes destas características con licenza libre. Ambas ferramentas distribúense con licenza GPL.

Prezo:
Nº de implementacións:


É software libre

Licenza(s)
Repositorio

Provedor TIC

Sixtema

Edif. Área Central, 1º andar, L 25-J (Fontiñas,724), Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlfn: 981574724

[{"razon_social":"SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INFORMACI\u00d3N, S.L.","enderezo_social":"Edif. \u00c1rea Central, 1\u00ba andar, L 25-J (Fonti\u00f1as,724)","localidade":"Santiago de Compostela","telefono":"981574724","latitud":"42.8826","longitud":"-8.52761","nome_entidade":"Sixtema"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Santiago de Compostela