Acceder al contenido principal

Descrición

Con esta ferramenta un negocio pode rexistrar os seus inmobles ou vehículos nun xestor online interno e publicalos directamente ou non nun portal web. Ten mesmo un xestor para que particulares tamén publiquen no dito portal web externo co fin de facer máis popular a ferramenta.

Prezo:
Nº de implementacións:


É software libre

Licenza(s)
Repositorio

Provedor TIC

Pexego

Avenida de Magoi 66, Lugo (Lugo)
Tlfn: 982801517

[{"razon_social":"Pexego Sistemas Inform\u00e1ticos sl","enderezo_social":"Avenida de Magoi 66","localidade":"Lugo","telefono":"982801517","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"Pexego"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Lugo