Acceder al contenido principal

Descrición

Os traballadores da súa empresa poden pasar un 25% do seu tempo de traballo buscando información. Así mesmo, o 40% dos empregados quéixanse de que non poden encontrar a información que necesitan para realizar as súas tarefas cotiás. Para ser produtivos, os traballadores deben ter á súa disposición unha ferramenta que lles permita encontrar os datos clave da súa organización rapidamente.Esta ferramenta é Alfresco.Alfresco é un Xestor de Contidos Empresarial (ECM) que entre outras funcionalidades inclúe unha completa solución de Xestión Documental que automatiza a captura, xestión, almacenamento e preservación de contidos e documentos relacionados cos procesos da súa organización. Trátase da solución de xestión documental líder do mercado en software libre. Os traballadores da súa empresa poden pasar un 25% do seu tempo de traballo buscando información. Así mesmo, o 40% dos empregados quéixanse de que non poden encontrar a información que necesitan para realizar as súas tarefas cotiás. Para ser produtivos, os traballadores deben ter á súa disposición unha ferramenta que lles permita encontrar os datos clave da súa organización rapidamente. Esta ferramenta é Alfresco. É un aplicativo multiplataforma cun alto grao de modularidade e escalabilidade. O seu modelo aberto fai que as contribucións da comunidade configuren un produto moi competitivo e en continuo cambio. Ademais da Xestión Documental, Alfresco cobre moitas outras funcionalidades de xestión empresarial como a Xestión de Contidos Empresariais, Traballo Colaborativo, Xestión de rexistros, Xestión do coñecemento, Xestión de contidos Web e Xestión de imaxes. Distribúese baixo licenza GPL

Prezo:
Nº de implementacións:


É software libre

Licenza(s)
Repositorio

Provedor TIC

Queres Tecnologías S.L.

Rúa Vulcano nº1, Oleiros (A Coruña)
Tlfn: 981909010

[{"razon_social":"Queres Tecnolog\u00edas S.L.","enderezo_social":"R\u00faa Vulcano n\u00ba1","localidade":"Oleiros","telefono":"981909010","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"Queres Tecnolog\u00edas S.L."}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Oleiros